Personal coaching

Tijdens een coachingtraject is een ICF-gecertificeerde coach je sparring partner, klankbord en uitdager. Vertrekkende vanuit jouw vraag en wat jij wil bereiken leg je samen een weg af naar resultaat.

Wat coaching je te bieden heeft? Je benadert jezelf en je business vanuit een ruimer perspectief en maakt daardoor de juiste keuzes op het juiste moment. Je overwint mentale en emotionele barrières die jou en je organisatie hinderen. Deze persoonlijke groei leidt in de eerste plaats tot persoonlijke successen en tot meer levenskwaliteit. Zo draag je ook jouw steentje bij aan het succes van de organisatie. Coaching is de kortste weg naar duurzaam resultaat.


Wanneer zet je een coach in?

Welk doel wil je bereiken? Deze vraag bepaalt mee welk type coaching je op welk moment nodig hebt:

 • veranderingen realiseren
 • je bedrijf leiden vanuit passie en durf
 • je zelfkennis qua gedrag en drijfveren een boost geven
 • je loopbaan onder de loupe nemen en weten welke job echt bij jou past
 • die manager worden die je altijd wilde zijn
 • jezelf juist positioneren en je professionele missie realiseren
 • anders in relaties staan
 • kijken hoe je beter kan communiceren, hoe je omgaat met conflicten, hoe je feedback geeft en ontvangt ...
 • anders omgaan met stress en burn-out voorkomen
 • de teamspirit in je team beleven
 • ...


Hoe kies je je coach?

Wil je gecoached worden? Wij adviseren graag welke coach matcht bij jou. Hierbij houden wij onder andere rekening met specifieke behoeftes, leeftijd, persoonlijkheid en manier van functioneren, met de gewenste regio, de beschikbaarheid en expertise van onze coaches, en zoveel meer.

De coachee afstemmen op de coach is een beroep op zich dat wij ons in de loop der jaren eigen hebben gemaakt. Dergelijke pre-matching op professioneel niveau leidt tot coaching die werkelijk verandering realiseert zonder dat men blijft hangen in het goede gevoel en in teveel bevestiging. Het doel van coaching is dan de bevestiging van de talenten (het benoemen ook) en het uitdagen daar waar groei en potentieel mogelijk is. Coach en coachee dienen dus gematcht te worden op basis van 'verschillen en gelijkenissen' – niet teveel van het ene noch het andere.

Meerdere coaches voor je organisatie?

Naast de juiste coach voor elk individu levert deze pre-matching voor bedrijven een enorme tijdswinst op. HR-verantwoordelijken kunnen zich dan ook focussen op de andere essentiële taken.

Laat je alvast inspireren door een deel van onze expertise die we inzetten bij de matching coach-coachee: download de gratis whitepaper onderaan deze pagina.

Onze visie voor 2025: Coaching strategisch implementeren

Coaching zal nog enorm aan belang winnen. De persoonlijke aandacht die nodig is om als mens te evolueren zal immers steeds meer worden aangesproken. De algemeen directeur kan zijn aandacht niet meer constant naar al zijn managers laten gaan. Alle leidinggevenden en HR zullen hun steentje moeten bijdragen. Dat kan ondermeer via coaching.

Coaching is echter het meest effectief wanneer het op een strategische en structurele manier wordt ingezet. HR speelt hier dan ook een cruciale rol. De rentabiliteit van coaching stijgt en wordt als positief ervaren als de HR-officer onze gesprekspartner wordt rond coaching, deze ook zelf gaat coachen en er een apart budget wordt voorzien voor coaching.

De HR coaching officer als gesprekspartner rond coaching én als coach

Zoals elke HR-officer op de hoogte dient te zijn van de HR policy, zal een gecertificeerd HR coaching officer (binnen de HR afdeling) tegen 2025 een grondig coachingbeleid per organisatie opstellen. Deze ‘officer’ zal niet gewoon een observator zijn maar zelf de coachingscompetenties in praktijk brengen en een diepgaand inzicht hebben in de intenties, vormen, mogelijkheden en effecten van coaching op de verschillende domeinen en op de verschillende niveaus. En zo een professionele vertrouwens- en gesprekspartner worden rond coaching in de business-departementen.

Naast het coachingbeleid, zal HR ook een steeds belangrijkere rol spelen in het geven van (individuele) coaching. Op deze manier kunnen de werknemers als mens blijven evolueren.

Een apart coachingbudget nodig

Bij een beleid hoort een budget. Als HR de coaching blijft zien als een aanslag op hun opleidingsbudget, zal het bedrijf coaching reactief blijven inzetten. Daarom is een apart HR coachingsbudget nodig en een transparante flow om coaching aan te vragen. HR kan zich dan voorbereiden om coachingsvragen in de eerste lijn een antwoord te bieden.

Wil je weten hoe coaching in jouw bedrijf strategisch kan worden ingezet? Contacteer ons via onderstaand formulier. We zoeken het graag samen met jou uit.

Check hier de criteria die je nodig hebt om een coach te kiezen, als individu of als HR.

Download hier gratis whitepaper 'Hoe kies je een coach?

Vraag informatie aan