Bijscholen als coach

Jezelf blijven bijscholen is een absolute must als coach. Met onze door het ICF erkende vervolmakings- of verdiepingsprogramma's blijf je evolueren en je expertises uitbouwen en verzamel je CCEU-units.

Jezelf blijven bijscholen is een conditio sine qua non om als Professional Certified Coach (PCC) te blijven werken. Je vindt bij ons verschillende mogelijkheden om te blijven evolueren en je expertises uit te bouwen. Onze opleidingsprogramma's worden door de International Coach Federation erkend als vervolmakings- of verdiepingsprogramma. Zo ontvang je Continuing Coach Education Units (CCEU) en kan je je ICF-statuut van PCC verlengen of doorgroeien naar het niveau van MCC (Master Certified Coach).

Systemisch coachen & managen

Open opleiding /

Je hele leven kent van jongsaf vele systemen, zoals familie, gezin, school of organisaties. De regels in dergelijke systemen lijken vaak ingewikkeld. Je komt vraagstukken tegen waar je geen vat lijkt op te krijgen en die veel energie opslokken. We merken steeds meer dat ook organisatorische en leiderschapsproblemen een systemische oorzaak hebben. Redenen genoeg dus om die systemische oorzaken – die onderstroom – te ontdekken en te doorgronden. Systemisch coachen zal je coaching toolkit en aanpak verrijken in zowel één op één, team- als groepscoachings. Het is een belangrijke stap in zowel je persoonlijke alsook je professionele ontwikkeling zodat je greep krijgt op die onderstroom!

NL 

Verdieping: Systemisch Coachen en Managen

Open opleiding /

Leiderschap en transformatie in complexiteit: systemisch kijken, navigeren en interveniëren.

NL 

C-Vitamine: Coachen met het enneagram

Open opleiding /

Het Enneagram geeft een bijzonder nauwkeurige uiteenzetting over het karakter, het gedrag en de relaties als mens. Het heeft als basis ‘de menselijke psyche’ en laat ons toe de drijfveren die ons aansturen met respect te beschrijven, met oog op ieders unieke karakter. Het geeft aan wat onze overeenkomsten en wat onze verschillen zijn en hoe ieder van ons omgaat met perfectie, liefde, succes,creativiteit, kennis, eerlijkheid, optimisme, moed en acceptatie.

NL 

C-Vitamine: Waardenbewust coachen en leidinggeven met een 21ste eeuw-mindset

Open opleiding /

De huidige organisatiecontext wordt steeds dynamischer en complexer. Duurzame keuzes maken vraagt dan ook om een grote professionele verantwoordelijkheid in deze ‘VUCA World’ (Volatile -snel veranderend, Uncertain -onzeker, Complex & Ambiguous -vaag/dubbelzinnig). En daar speelt waardenbewustzijn een essentiële rol in. Coachen op waarden en waardenbewust leidinggeven stuurt duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven.

NL 

BLOSSOM - Welzijns- & vitaliteitscoaching

Open opleiding /

Burn-out, bore-out of was het nu burn-in? Wil je burn-out herkennen en voorkomen vanuit een holistische aanpak (body, mind & soul)? Hoe coach je naar een gezonde energiebalans? Ontdek hoe je via coaching veerkracht en vitaliteit vergroot.

NL 

BLOSSOM - Intervisie en coaching

Open opleiding /

Steeds vaker reiken medewerkers cross-functioneel uit naar elkaar om samen complexe vraagstukken duurzaam op te lossen. Moeilijke cases samen bespreken vereist dat je je kwetsbaar opstelt en dat wordt steeds makkelijker in de bedrijfswereld: het onderlinge vertrouwen stijgt. In deze module reiken we je waardevolle theoretische modellen aan voor intervisie en experimenteerruimte om zelf aan de slag te gaan. Na afloop ben je in staat zelfverzekerd intervisies te begeleiden.

NL 

BLOSSOM - Relatiecoaching voor vernieuwende relatie-attitudes en -competenties

Open opleiding /

We hebben de ander nodig als spiegel voor onszelf. Relaties met anderen schudden delen in ons wakker van waaruit we hen gaan verwijten … Maar zijn anderen daadwerkelijk de oorzaak van de lastige emoties in onze relaties? Wat is ons eigen aandeel hierin? Bewustzijn van onze blinde vlekken is de eerste stap in onze zelfontwikkeling. De eerste stap ook om relaties niet langer als een bron van frustraties, maar als een bron van leven te zien. Liefde en verbinding zijn emotionele voeding voor elke mens – ze zijn van levensbelang. Het omarmen van de liefde is het omarmen van het leven … en dat is nu eenmaal delicaat terrein.

NL 

Enneagram iEQ9 Accreditation Training (ENG)

Open opleiding /

The Enneagram is an archetypal framework that offers in-depth insight to individuals, groups and organizations. It is a rich map to personal development. It does not box people in, but rather opens a pathway to self-discovery, greater personal awareness and increasing emotional intelligence.

EN 

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: