Certified coach opleidingen voor coaches & managers

In 2019 gaan we van start met 15 jaar TCS en wordt het dus het jaar van continue verbetering. We verheffen ROOT en GROW volgens de HILL-leermethode die het leren in een VUCA-wereld bevordert.

Word professioneel gecertificeerd coach. Het ROOT-GROW-progamma is de kortste weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties.

 • Wil je het beroep van coach uitoefenen, als interne of externe coach?
 • Heb je al coachingservaring en wil je extra expertise of verdieping?
 • Wil je als manager of leidinggevende coachende vaardigheden en attitudes inzetten?

Als startende én als ervaren coach vind je bij ons je gading, of je nu als externe coach aan de slag wil, als interne coach binnen je bedrijf of indien je als leidinggevende of manager kiest voor een coachende aanpak.

Kies voor een kwalitatieve opleiding die beantwoordt aan volgende criteria:

 • Je credibiliteit als neemt toe: via het ROOT-GROW-programma heb je direct toegang tot je aanvraag van ACC of PCC bij de International Coach Federation (ICF), de grootste en oudste coachfederatie wereldwijd.
 • Je maakt je de 11 ICF coachcompetenties eigen.
 • Je bouwt aan je attitudes als coach.
 • Je leert vooral door het zelf te ervaren en zo de theorie te staven.
 • Je wordt opgeleid en begeleid door professionele ICF-gecertificeerde coaches (minstens niveau PCC) met jarenlange ervaring in coaching en in het opleiden tot coach.
 • Je krijgt ondersteuning in je persoonlijke ontwikkeling, o.a. via intervisie en supervisie.
 • Verschillende werkvormen spelen in op ieders behoefte en wisselen mekaar af.
 • Je groeit zelf als persoon.

Certificering en kwalificatie van coaches zijn een manier om het kaf van het koren te scheiden.

Dit is belangrijk indien je coaching in bedrijven structureel wil inzetten als strategische business tool. Enkel dan bereik je duurzame resultaten. Onze opleidingen voor de startende en de ervaren coach beantwoorden aan deze criteria.


       


HEB JE NOG GEEN ERVARING MET COACHING EN WIL JE ICF-GECERTIFICEERD COACH WORDEN?

Ons ROOT-GROW-programma is de kortste weg naar ICF-certificatie.

Het ROOT-GROW-progamma is de kortste weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) op niveau van ACC (Associate Certified Coach) of PCC (Professional Certified Coach). Je hoeft dan immers geen afzonderlijk examen bij de ICF af te leggen. Tijdens deze door de ICF geaccrediteerde coachopleiding (ACTP – Accredited Coach Training Program) werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en bouw je aan je vaardigheden en attitudes als coach op basis van de 11 coachcompetenties, zoals vastgelegd door de ICF. Zo activeer je zowel je eigen groei als die van anderen.START MET DE ROOT

De ROOT is het eerste deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW. Je ontdekt er wat coaching is, je scherpt je coachingvaardigheden aan en je leert coachen i.f.v. gedrags- en attitudeverandering en ontwikkeling van competenties. Ook indien je je als manager of leidinggevende een coachende aanpak wil eigen maken, is deze ROOT-opleiding een echte aanrader. 

GA VERDER MET DE GROW

Tijdens de GROW, het tweede deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW verfijn je je coachingattitudes en technieken. Je richt je op coachingtrajecten waarbij de persoonlijkheid van de coachee wordt benaderd via zijn overtuigingen en waarden


STAP IN VIA DE GROW WARM UP

Heb je al ervaring in Transactionele Analyse, psychologie, coaching of therapieën en wens je in te stappen in één van onze trajecten? Na een intakegesprek en het screenen van je competenties, volg je de GROW WARM UP, een verkort doch intensief programma dat je voorbereidt op de GROW. Concreet kies je dan vier data uit de de ROOT-opleiding in samenspraak met één van onze coaches tijdens een intakegesprek. 


WIL JE EEN COACHENDE AANPAK ALS LEIDINGGEVENDE OF MANAGER?

Als leidinggevende of manager leer je tijdens de ROOT-opleiding de knepen van het coachingvak. Want ook leidinggevenden hebben er baat bij om coachende vaardigheden en attitudes in te zetten om de overgang van directief naar transformatief leiderschap in goede banen te leiden. We kunnen zeggen dat leidinggevenden die coachen echt succes boeken. Lees er alles over in een boeiende white paper.

vUtZXzewE8k36no368tt2u8WKVuK0PSij3bxC74P1Kaboc4j_-kmf81XtXOtm5-XFvcQ3NDeIIoN6efrnICX2PpfOd7bN_7b8hDRr5qH7ZlhKYSHbUwl9BuA1oqjAfz0F4FMmAqE

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be
Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be.

ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Extended learning

Open opleiding /

ROOT is het eerste deel van ons ACTP-programma ‘ROOT-GROW’ dat je naar ICF-certificatie leidt op niveau van ACC of PCC - zonder nog een afzonderlijk examen af te leggen bij het ICF. Het is een vernieuwend programma om je coachingvaardigheden aan te scherpen en te leren coachen i.f.v. gedrags- en attitudeverandering. En dat zich continu en flexibel aanpast volgens de uitdagingen die onze VUCA-wereld -Volatile, Uncertain, Chaotic & Ambiguous- kenmerken. Coachingvaardigheden zijn bovendien essentieel voor sterk en authentiek leiderschap: de vragende modus is dé gouden troef om wendbaar om te gaan met wat zich aandient.

NL  FR  EN 

ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Blended learning

Open opleiding /

ROOT is het eerste deel van ons ACTP-programma ‘ROOT-GROW’ dat je naar ICF-certificatie leidt op niveau van ACC of PCC - zonder nog een afzonderlijk examen af te leggen bij het ICF.

Wat houdt de Blended learning methode in voor jou? Een flexibelere manier van oefenenen dankzij het blended learning platform aangepast aan jouw werkritme. Een vermindering van opleidingsdagen & meer support om vanuit jouw comfortzone te leren.

NL  FR  EN 

GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Extended learning

Open opleiding /

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches die al een opleiding volgden in coaching en reeds praktijkervaring hebben opgedaan. De GROW is deel 2 van ons ACTP-programma ROOT-GROW dat je naar ICF-certificatie leidt op het niveau van ACC of PCC, zonder nog een afzonderlijk examen af te leggen bij het ICF. Het is een vernieuwend programma dat zich continu en flexibel aanpast volgens de uitdagingen die onze VUCA-wereld -Volatile, Uncertain, Chaotic & Ambiguous- kenmerken.

NL  FR  EN 

GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Blended learning

Open opleiding /

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches die al een opleiding volgden in coaching en reeds praktijkervaring hebben opgedaan.

Wat houdt de Blended learning methode in voor jou? Een flexibelere manier van oefenenen dankzij het blended learning platform aangepast aan jouw werkritme. Een vermindering van opleidingsdagen & meer support om vanuit jouw comportzone te leren. Certificiëren is in deze methode optioneel.

NL  FR  EN 

GROW WARM UP - Voorbereiding GROW traject

Op maat

The Grow Warm Up© is een verkort ROOT programma voor wie al coacht of voor communicatiespecialisten. Door dit verkort programma succesvol te doorlopen kan je onmiddellijk bij het programma voor gevorderden The Grow© aansluit

NL  FR  EN 

Vraag informatie aan