IMPACTVOL COACHEN EN LEIDINGGEVEN IN DE 21STE EEUW

C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen

Hoe maak je in een wereld van onzekerheid en complexiteit keuzes en plannen die over vijf of tien jaar nog relevant zijn? Dat vraagt om bewustzijn, flexibiliteit en vertrouwen. Daarom is coachen en leidinggeven met een focus op waardenbewustzijn en een open mindset essentieel in de 21e eeuw. Het zorgt voor een cultuur van verantwoordelijkheid en is de basis voor veerkracht en levensvervulling. Deze driedaagse C-Vitamine brengt je tot de essentie van waardenbewustzijn en mindset in de 21e eeuw.

Duurzame keuzes maken vraagt om een grote professionele verantwoordelijkheid in deze ‘VUCA World’ (Volatile -snel veranderend, Uncertain -onzeker, Complex & Ambiguous -vaag/ dubbelzinnig). En daar speelt waardenbewustzijn een essentiële rol in. Coachen op waarden en waardenbewust leidinggeven  stuurt duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven.

Waarden in bewuste loopbaan- en levenskeuzes

Je persoonlijke waarden achterhalen is een verhelderende ontdekkingsreis. Het samenspel van je waarden bepaalt je overtuigingen en ideeën die samen jouw beeld van de realiteit vormen. Aan één enkele waarde zitten een heleboel overtuigingen vast die allemaal terug te brengen zijn tot hetzelfde fundament.   Je overtuigingen bepalen op hun beurt je denkrichting. Tegelijk zijn er ook emoties mee verbonden die je aanzetten tot actie, of juist niet. Met andere woorden: al je keuzes en beslissingen in je leven worden op verschillende manieren door elk van je waarden beïnvloed, bewust of onbewust. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de keuze van de organisaties waarvoor je hebt gewerkt, in de dingen waar je al dan niet voor staat in relaties, in je maatschappelijke en politieke ideeën en in je persoonlijke grenzen.

Door ons gedrag af te stemmen op onze waarden zijn we ook congruent in onze gedragingen en blijven we weg van zelfbedrog. Coachen op waardenniveau gaat een stap verder dan enkel overtuigingen stretchen. Het is de directe aanzet tot transformatie en een voorproefje van wat coachen op hogere niveaus als effect kan hebben op ons gedrag. Doordat we de woordenschat van de waarden niet meer beheersen, is stilstaan en inleven in wat men écht bedoelt een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Door naar de waarden te kijken, raak je iemand diep in zijn essentie waardoor echte verandering mogelijk wordt en je echt onder de oppervlakte duikt. Confrontatie ligt namelijk vaak net op waardenniveau. De weg naar zelfvervulling loopt altijd via waardenbepaling, de weg naar authenticiteit eveneens …

Het belang van waardenbewust coachen en leidingeven

Integriteit en waardenbewustzijn in de professionele sfeer is een proces dat om een gezamenlijke cultuur van verantwoordelijkheid vraagt. Persoonlijk de juiste keuzes maken, de juiste beslissingen nemen als teamleider, de juiste waarden in de kijker zetten, … het vereist bewustzijn en een verfijnde zelfreflectie. Waardenbewust coachen en leidinggeven raakt de essentie. Veranderen doen we immers niet door externe factoren of door dingen anders te doen. Wél door ons bewust te worden van de waarden die onze motivatie en ons gedrag aansturen.

Ook in bedrijven en in situaties waarin je leiding geeft, spelen waarden een grote rol. In hoeverre richt je je als leider op de waarden van je medewerkers? Of stel je alleen maar kortetermijndoelen die enkel gericht zijn op kortetermijnresultaten? De doelen die je stelt aan het bedrijf en aan de medewerkers moeten gebaseerd zijn    op waarden. Dat is de basis voor succes. Het is belangrijk om je persoonlijke waarden terug te vinden in de waarden van het bedrijf waarvoor je werkt: zo kun je jezelf echt engageren om een visie en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Voor wie?

Leidinggevende, coachende manager, trainer, coach, consultant, HR-manager, opleidings-verantwoordelijke, docent, …

WAARDENBEWUST ZIJN

 • Bevordert zelfsturing en zelfkennis
 • Ondersteunt je persoonlijk welzijn en professionele ontwikkeling
 • Helpt je om naar je waarden te leven en tot levensvervulling te komen
 • Zorgt dat je betere keuzes maakt
 • Houdt je energieniveau hoog
 • Geeft meer werkplezier en een hoger welzijn:
  • Een grotere betrokkenheid
  • Meer inzicht en initiatief
  • Een betere levenskwaliteit
  • De moed om een eigen leven te leiden


LEVENSWIEL

Waarden zijn een essentieel onderdeel van elk facet van je leven. Het levenswiel is een werkinstrument om dieY facetten visueel te presenteren: sociale relaties, intieme relaties, financiële situatie, gezondheid en welzijn, loopbaan en prestaties, fysieke omgeving, persoonlijke ontwikkeling en plezier en ontspanning. Pas als je je bewust bent van je waarden in een facet, kun je bewuste keuzes maken in dat specifieke facet. Tot dan blijft het een blinde vlek en krijg je geen grip op frustraties of blokkades op dat vlak.NE

Als je bereid bent om je waarden te ontdekken, je eigen waarden met anderen te bespreken en zonder oordeel deGN waarden van anderen te achterhalen en te accepteren, dan bevorder je bovendien wederzijds begrip en respectKJ binnen een relatie, gezin, bestuur van je hobbyclub, vriendenkring, in de directiekamer, in conflictsituaties,LEZ tijdens onderhandelingen ... maar ook tussen jongeren en ouderen of allochtonen en autochtonen. Mensen raakE je door hun waarden te raken, niet als je aan de oppervlakte blijft.

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Open opleidingen C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen

 1. Prijs Opleiding C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen | 3d : €  900 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 195 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
ma 17/02/2020 wo 13/05/2020 3d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
dag 1 ma 17/02/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
dag 2 ma 23/03/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar wo 01/04/2020 van 10:00 tot 12:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
dag 3 wo 13/05/2020 van 15:00 tot 19:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: