Opleiding tot ICF-Certified Coach voor managers en (interne) coaches

GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Blended learning

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches en managers met praktijkervaring in coachen. Met GROW© ‘Blended Learning’ scherp je in ondermeer 8 opleidingsdagen, 1 praktijkdag en 1 begeleide thuisleerdag je professionele vaardigheden aan voor coachen met effect op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit. De ‘Blended Learning’-methode biedt je een flexibelere manier van oefenen met een online platform aangepast aan jouw werkritme, minder opleidingsdagen en support om vanuit jouw comfortzone te leren. GROW© is een vakopleiding van topkwaliteit gericht op (interne) coaches en managers die willen excelleren dankzij hun coachende attitude. Dit programma is Deel 2 van het tweedelige traject dat indien gewenst leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen)

Wat levert GROW© je op als manager of coach?

 • Coachende attitude: flexibel en doelgericht omgaan met verandering én toch in evenwicht met jezelf in het coachingproces
 • Coachende vaardigheden: anderen én jezelf dankzij een reflectieve modus en krachtige vragen in beweging brengen
 • Coachen op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit
 • Scherper observeren en reflecteren samen met de coachee
 • Professionele reflectie rond je levenslang persoonlijk ontwikkelingsproces
 • Toolbox om klanten en medewerkers te begeleiden tot bewuste keuzes, eigenaarschap en effectieve actie
 • De kortste weg tot ICF-certificatie (optioneel: 750€) zonder afzonderlijk examen bij ICF zelf -International Coach Federation: uniek in Vlaanderen

Het ROOT-GROW©-traject leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen).

Je wordt gescreend op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties waarna je direct toegang hebt tot je aanvraag van Accredited Certified Coach (na ROOT©) of Professional Certified Coach (na GROW©) bij de International Coach Federation (ICF), de grootste en oudste coachfederatie wereldwijd. Een troef voor je credibiliteit als coach.

De certificatieprocedure:

 • Schriftelijke oefening
 • Klassikale verbetering schriftelijke oefening
 • Supervisie
 • Procesreflectieverslag
 • Certificatie-oefening met reflectie

Voor ervaren coaches met minimum een 50-tal uren praktijkervaring. Je wilt als manager of coach je coachingsattitude verfijnen, je wil er volledig kunnen ‘zijn’ voor je klant. Om dat te bereiken is het belangrijk dat je je goed voelt bij de coachee en in het proces van coaching. We richten ons voluit op je persoonlijke ontwikkeling als coach. Jij bent immers – als mens - dé centrale tool in een coachingsproces, gericht op een voortgezette ontwikkeling van de andere. Om daar te geraken is het nodig dat je jezelf goed kent met je sterkten en je ontwikkelpunten. Op dat moment word je krachtig en kan je je focus op de coachee richten.

GROW© ‘Blended’ wordt door onze gecertificeerde coaches/trainers van PCC/MCC-niveau gegeven volgens de HILL-methode (High Impact Learning that Lasts). Hierbij wordt de klassieke opleiding gecombineerd met tussentijdse opdrachten, afstandsleren, feedback en aanmoediging om je gedrag te durven bijsturen.

GROW© ‘Blended’ heeft de volgende vorm:

 • 8 trainingsdagen
 • 1 thuisleerdag - een vastgelegde dag voor afstandsleren met trainersbackup via Zoom
 • 1 praktijkdag - begeleide oefendag met feedback
 • 1 groepscoaching – coaching in kleine groepjes rond een thema dat extra aandacht vraagt
 • 1 individuele coaching – persoonlijke coaching in het kader van jouw ontwikkeling als coach
 • 2 oefensupervisies in groep - (minimum) 12 uur: hierbij coach je collega's en word je geobserveerd. Je ontvangt een video-opname en uitgebreide persoonlijke feedback van de supervisors en andere deelnemers.
 • 2 webinars - door expert terzake ter verdieping van een thema
 • 1 certificatiedag (optioneel: 750€), inclusief beoordeling van je competenties met een schriftelijk verslag
 • Oefengroepen: tussen elke module in breng je als deelnemer minimum 4 uur met je collega-deelnemers door om elementen te bespreken en in te oefenen
 • Tussentijdse opdrachten: tussen de modules voer je opdrachten uit die je leerproces versnellen
 • Toegang Blended Learning Platform
 • Gevalideerd Enneagram Professional Report met individuele debriefsessie
 • Ondersteuning: specifieke vragen kan je telefonisch of per mail stellen
 • Materiaal: Werkboek, GROW© Essentials-boek, boek ‘Ik wil een coach’, waardentoolbox ‘Levenswiel’

THEMA 1
COACHEN VANUIT COMFORT

 • Ik, de coach tijdens het coachingsproces
 • Balans tussen het proces van de coachee en dat van de coach
 • De coachee, de organisatie en de coachdriehoek
 • Volledig aanwezig zijn en coachen vanuit comfort

THEMA 2
BALANS IN HET COACHINGSPROCES

 • Flexibele focus en alert zijn
 • Focus op evenwicht en grenzen van de coachee
 • Emoties
 • Beslissingsprocessen
 • Engagement bekomen

THEMA 3
HERKADEREN EN CONFRONTATIE

 • Herkaderen en confrontatie
 • Metaforen die inspireren

THEMA 4
COACHEN OP NIVEAU VAN WAARDEN EN OVERTUIGINGEN

 • Coaching op overtuigingen
 • De structuur van een overtuiging
 • Beperkende en vermogende overtuigingen
 • Versterken van vermogende overtuigingen
 • Het belang van waarden in overtuigingen
 • De double loop PERFORM

THEMA 5
COACHEN OP IDENTITEITSNIVEAU

 • Ontplooiing als coach
 • Coachen met emotionele intelligentie
 • Professionele reflectie

THEMA 6
OVERGANGSPROCESSEN

 • Coachen van transities en transformaties
 • Coachen op identiteit
 • Persoonlijke metafoor

We kunnen er niet omheen: ‘coaching’ is vandaag een uitgeholde term geworden: het beroep is niet beschermd en iedereen kan zich coach noemen. Bovendien wordt coaching in de praktijk vaak ingevuld als ‘mentoring’ of ‘consulting’. De managers en coaches die een ICF- geaccrediteerd certificaat behalen bij Training & Coaching Square, worden opgeleid tot doelgerichte ‘effectcoaches’, gericht op duurzame evolutie - ver weg van de oppervlakkige quick fixes.

Effectcoaching is een slimme business strategie om evolutie en vernieuwing gaande te houden en vastgeroeste gewoontes in vraag te stellen. Ook als mensen de moed verloren hebben of willen opgeven.

Effectcoaching heeft als resultaat:

 • Vergemakkelijken van reflectie- en keuzeprocessen
 • Verlagen van weerstand tegen verandering - door eigen waarheden in vraag te blijven stellen
 • Zelfmotivatie bevorderen: kern voor gezondheid op het werk
 • In de eigen kracht staan zonder slachtoffergedrag
 • Geloof in eigen potentieel
 • Zelfbevraging en -reflectie die de stroom van evolutie, innovatie en groei bevordert

Alle trainingen van Training & Coaching Square worden gegeven door ervaren coaches/trainers van Professional Certified Coach- en Master Certified Coach-niveau. Al 15 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).

Dé expert op vlak van training en coaching
We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichters en zaakvoerders Marleen Boen en Leen Lambrechts, beide Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. Onze alumni kunnen comfortabel elk coachingthema spiegelen en bevragen zodat de coachee een perceptieverruiming vanuit zelfreflectie krijgt. De basis om nieuwe en krachtige beslissingen te nemen op elk niveau van bewustzijn.

Onze professionele coachingopleiding voor managers en coaches is gestoeld op een rijke businesservaring. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. Coaching is de ideale business strategie om managers de voeding te geven die ze nodig hebben: onze focus ligt dan ook op de menselijke kant van transformatie.

Met GROW© stap je in een voortdurend procesleren, een volwassen manier van leren waarin je met open vizier en verwondering de vinger aan de pols houdt bij wat leeft in de maatschappij van vandaag … en morgen. Je maakt zelf de evolutie van ‘uitleggende of vertellende modus’ naar ‘luisterende en vragende modus’. Want alleen zo worden nieuwe keuzemogelijkheden, antwoorden en daadkracht wakker gemaakt. Als manager of coach verrijk je je toolbox met krachtige competenties die het verschil maken. Door bijvoorbeeld te confronteren op contradicties en verbanden ondersteun je een gewoonteverandering bij je coachees. Managers en coaches die het procesleren aangaan, durven hun comfortzone verlaten en blijven professioneel én als mens groeien.

We willen je als deelnemer doorheen het opleidingstraject de best mogelijke opleidingservaring bezorgen die ook écht effect heeft op je competenties en attitude als coach. Daarom voegen we ook een aspect van Interactive Content & Feedback Learning toe: dit is belevingsleren ten top. De bedoeling is je daadkracht te bevorderen zodat je wendbaar kan omgaan met ‘onvoorziene factoren’ in coaching en leiderschap. En dat past natuurlijk perfect bij de ‘Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous’ maatschappij van vandaag. Je GROW©-opleiding wordt zo minder technisch en meer een ‘beleving’ van coaching als vak.

Onze doelstellingen:

 • Je coachingcompetenties praktisch kunnen toepassen: minder theorie en meer begeleide coachings met directe feedback en een actie- en reflectieplan
 • Meer betrokkenheid bij je eigen leerproces: minder schools dus en meer eigenaarschap
 • Meer diepgang in je eigen leerproces: ook individueel leren vanuit je comfortabele zetel om uit de comfortzone te komen
 • Meer voorbereiding op elk blok zodat je meteen in de leermodus kan gaan: een groot deel van de theorie krijg je als ‘pre-reading’, bijvoorbeeld via white papers, samenvatting van een boek met vraagopdrachtjes, korte filmpjes, ...

Kortom: GROW© is hét fundament voor coachen en leidinggeven in een veranderende wereld.

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Open opleidingen GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Blended learning

 1. Prijs Opleiding GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Blended learning | 8d + 4.5d : €  5200 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 840 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
wo 18/03/2020 ma 16/11/2020 8d + 4.5d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
blok 1 dag 1 nicole en sylvie wo 18/03/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 1 dag 2 do 19/03/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 1 dag 3 vr 20/03/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Enneagram debrief do 26/03/2020 van 10:00 tot 11:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 2 dag 1 di 21/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 2 dag 2 wo 22/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Thuisleerdag wo 27/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 3 dag 1 ma 15/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 3 dag 2 di 16/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 1 ma 24/08/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Praktijkdag di 01/09/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 4 dag 1 ma 21/09/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 2 di 20/10/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 5 dag 1 ma 16/11/2020 van 10:00 tot 20:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: