Multidimensioneel coachen met effect voor coaches en leidinggevenden

ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Blended learning

ROOT is het eerste deel van ons ACTP-programma ‘ROOT-GROW’ dat je naar ICF-certificatie leidt op niveau van ACC of PCC - zonder nog een afzonderlijk examen af te leggen bij het ICF.

Wat houdt de Blended learning methode in voor jou? Een flexibelere manier van oefenenen dankzij het blended learning platform aangepast aan jouw werkritme. Een vermindering van opleidingsdagen & meer support om vanuit jouw comfortzone te leren.

Wat leer je tijdens deze ROOT-opleiding?

 • Je ontwikkelt een coachende attitude.
 • Je beschikt over een hele toolbox om klanten en medewerkers te begeleiden naar het maken van bewuste keuzes, zelf oplossingen te vinden en daadwerkelijk actie te ondernemen.
 • Je kan klanten en medewerkers coachen naar competentieontwikkeling en beïnvloeding van hun werkcontext.

Ontdek de competentie 'vragen stellen' als voorsmaakje!

Waarom zou jij kiezen voor de ROOT Blended formule?


Ontdek ook de ROOT Extended formule:

Ontdek meer informatie over de ROOT Extended formule


Ontdek ook de ROOT-GROW combi formule:

Ontdek meer informatie over de ROOT-GROW combi formule

Deze ROOT-opleiding is voor jou indien je wil ontdekken wat coaching is, als vaardigheid en houding, en hoe het kan bijdragen tot het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van potentieel. Coachingervaring is niet vereist. Concreet:

 • De lijnmanager die in de omgang met zijn mensen / collega's op een meer ontwikkelingsgerichte wijze te werk wil gaan
 • De (interne) coach die minder dan 50 uur expliciete coachingervaring heeft
 • De HR specialist die zich in coaching wil specialiseren
 • De consultant die zijn adviserende stijl wil verrijken met een coachende stijl, …
 • 3 x 2 lesdagen (inclusief 2 x Content feedback learning)
 • 1 praktijkdag
 • Jouw continue ontwikkeling als coach wordt gestimuleerd door:
  • Learning agility testing (inclusief 1,5 uur coaching op testing)
  • 4 uur Coach-the-coach – persoonlijke coaching in het kader van jouw ontwikkeling als coach.
  • Supervisie in groep - (minimum) 8 uur: hierbij coach je collega's en word je geobserveerd. Je ontvangt een video-opname en uitgebreide persoonlijke feedback van de supervisors en andere deelnemers.
  • 1 integratie supervisie - (minimum) 5 uur
  • 1 Schriftelijke test & groepscorrectie
  • 2 webinars van 45 minuten (ethiek en contracting - competentiecriteria - confronteren)
  • Toegang blended learning platform voor 1 jaar (kan verlengd worden)
  • Ondersteuning: specifieke vragen kan je telefonisch of per mail stellen.
  • Duo-coaching: tussen elke module in brengen de deelnemers minimum 4 uur met elkaar door om elementen te bespreken en in te oefenen en aldus de integratie te bevorderen.
 • Workshops (6 dagen)
 • Thuis-leerdag met zoom back-up (1dag) 
 • 1 individuele coaching (2h) 
 • 1 groepscoaching (0,5d) 
 • 1 Supervisie (0,5d) 
 • 1 Praktijkdag (1dag) 
 • Integratie: mondeling en schriftelijk (1dag)
 • Toegang blended learning platform
 • Inbegrepen: Werkboek, Root Essentials-boek, boek ‘Ik wil een coach’, Levenswiel

  Het ROOT©-GROW©-BLOOM©-traject is de weerspiegeling van de pioniersrol die Training & Coaching Square al sinds 2005 speelt. Het is een vernieuwend programma dat zich continu en flexibel aanpast volgens de uitdagingen die onze VUCA-wereld -Volatile, Uncertain, Chaotic & Ambiguous- kenmerken. En daar zijn we trots op.

  Coaches en leidinggevenden die dit procesleren aangaan, durven hun comfortzone verlaten en blijven groeien als coach én als mens. Ze kunnen comfortabel elk coachingthema spiegelen en bevragen zodat de coachee een perceptieverruiming vanuit zelfreflectie krijgt. De basis om nieuwe en krachtige beslissingen te nemen op elk niveau van bewustzijn.

  We willen je als deelnemer doorheen het opleidingstraject de best mogelijke opleidingservaring bezorgen die ook écht effect heeft op je competenties en attitude als coach. Daarom voegen we ook een aspect van interactive content & feedback learning toe: dit is BELEVINGS-leren ten top. De bedoeling is je daadkracht als coach te bevorderen zodat je wendbaar kan omgaan met ‘onvoorziene factoren’ in coaching en leiderschap. En dat past natuurlijk perfect bij de ‘Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous’ maatschappij van vandaag. Je ROOT-opleiding wordt zo minder technisch en meer een ‘beleving’ van coaching als vak.

  Onze doelstellingen:

  • Je coachingcompetenties directer kunnen toepassen: er minder over praten, minder theorie & meer begeleide coachings met directe feedback en een actie- en reflectieplan
  • Meer betrokkenheid bij je eigen leerproces: minder schools dus en meer ‘ownership’
  • Meer diepgang in je eigen leerproces: ook individueel leren vanuit je comfortabele zetel om uit de comfortzone te komen
  • Meer voorbereiding op elk blok zodat je meteen in de leermodus kan gaan: een groot deel van de theorie krijg je als ‘prereading’, bijvoorbeeld via white papers, samenvatting van een boek met vraagopdrachtjes en korte filmpjes

  Wie het ROOT-GROW-BLOOM-traject afrondt bij Training & Coaching Square, kan comfortabel elk coachingthema spiegelen en bevragen. Het resultaat voor de coachee: perceptieverruiming vanuit zelfreflectie waardoor hij of zij nieuwe beslissingen kan nemen op elk niveau van bewustzijn.

  Al na de ROOT-opleiding kom je als coach of leidinggevende in een stroomversnelling. Je stapt in een voortdurend procesleren, een volwassen manier van leren waarin je met open vizier en verwondering de vinger aan de pols houdt bij wat leeft in de maatschappij van vandaag … en morgen. Je maakt zelf de evolutie van ‘uitleggende of vertellende modus’ naar ‘luisterende en vragende modus’. Want alleen zo worden nieuwe keuzemogelijkheden, antwoorden en daadkracht wakker gemaakt. Als coach of leidinggevende verrijk je je toolbox met krachtige competenties die het verschil maken. Door bijvoorbeeld te confronteren op contradicties en verbanden ondersteun je een gewoonteverandering bij je coachees.

  Kortom: de ROOT is hét fundament voor coachen en leidinggeven in een veranderende wereld.

  Gebruik maken van KMO-portefeuille?

  Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

  KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
  Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

  Waarom zouden ook leidinggevenden een coachopleiding volgen? Download de white paper: ROOT voor managers.

  Download onze white paper!

  Open opleidingen ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Blended learning

  1. Prijs Opleiding ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Blended learning | 6d + 4.5d : €  3950 (+ 21% BTW)
  2. Exclusief catering + locatie € 545 (+ 21% BTW)
  Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
  ma 11/03/2019 wo 11/09/2019 6d + 4.5d Data NL  Inschrijven
  Activiteit Datum Tijdstip Locatie
  ROOT NL 47 blok 1 dag 1 ma 11/03/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 1 dag 2 di 12/03/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Ind. Coaching ma 25/03/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Ind. Coaching wo 27/03/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Ind. Coaching vr 29/03/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Ind. Coaching di 02/04/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 2 dag 1 do 25/04/2019 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 2 dag 1 NM do 25/04/2019 van 14:00 tot 17:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 2 dag 2 Content Feedback vr 26/04/2019 van 13:30 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 2 dag 2 vr 26/04/2019 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Groeps coaching vr 10/05/2019 van 14:00 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Groeps coaching ma 13/05/2019 van 14:00 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Thuisleerdag met ZOOM back up ma 20/05/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 3 dag 1 do 23/05/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 3 dag 2 vr 24/05/2019 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 blok 3 dag 2 Content Feedback vr 24/05/2019 van 13:30 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Oefensupervisie di 04/06/2019 van 13:30 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Oefensupervisie do 20/06/2019 van 13:30 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Oefensupervisie ma 24/06/2019 van 13:30 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Webinar di 25/06/2019 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Oefensupervisie wo 26/06/2019 van 13:30 tot 17:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Praktijdag vr 12/07/2019 van 10:00 tot 17:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Webinar di 20/08/2019 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Integratiedag 1 vr 23/08/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Integratiedag 2 do 29/08/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
  ROOT NL 47 Integratiedag 3 wo 11/09/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

  Taste & Test: wil je eerst een gratis infosessie volgen?

  Naam Activiteit Datum Tijdstip Taal Locatie
  ROOT - GECERTIFICEERD COACH WORDEN - DEEL 1 Blended learning do 21/02/2019 van 19:00 tot 22:00 uur NL  The House To Be Inschrijven

  Downloads

  Vraag informatie aan

  Deel deze pagina: