Voor managers en coaches die coaching skills willen op vlak van competentieontwikkeling.

ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning

Met ROOT© ‘Blended Learning’ scherp je in ondermeer 6 opleidingsdagen, 1 praktijkdag en 1 begeleide thuisleerdag je professionele coachingvaardigheden aan voor op gedragsverandering gerichte competentiecoaching. De ‘Blended Learning’-methode biedt je een flexibelere manier van oefenen met een online platform aangepast aan jouw werkritme, minder opleidingsdagen en support om vanuit jouw comfortzone te leren. ROOT© is een vakopleiding van topkwaliteit gericht op (interne) coaches en managers die willen excelleren dankzij hun coachende attitude. Dit programma is Deel 1 van het tweedelige traject dat indien gewenst leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaandere

Wat levert ROOT© je op als manager of coach?

 • Coachende attitude: flexibel en doelgericht omgaan met verandering
 • Coachende vaardigheden: anderen én jezelf dankzij een reflectieve modus en krachtige vragen in beweging brengen
 • Coachen op vlak van competentieontwikkeling en beïnvloeding van de werkcontext
 • Toolbox om klanten en medewerkers te begeleiden tot bewuste keuzes, eigenaarschap en effectieve actie
 • De kortste weg tot ICF-certificatie (optioneel) zonder afzonderlijk examen bij ICF zelf -International Coach Federation: uniek in Vlaanderen

Krachtige vragen stellen: dé competentie als manager en coach

Coachingvaardigheden zijn essentieel voor sterk en authentiek leiderschap: de vragende modus is dé gouden troef om wendbaar om te gaan met wat zich aandient. ROOT© vernieuwt voortdurend en is dan ook aangepast aan business noden van de 21ste eeuw.

ROOT© is deel 1 van het tweedelige traject dat indien gewenst leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen). Met andere woorden: certificatie is optioneel.

Je wordt gescreend op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties waarna je direct toegang hebt tot je aanvraag van Accredited Certified Coach (na ROOT©) of Professional Certified Coach (na GROW©) bij de International Coach Federation (ICF), de grootste en oudste coachfederatie wereldwijd. Een troef voor je credibiliteit als coach.

In ROOT© leg je de fundamenten voor je certificatieprocedure:

 • Schriftelijke oefening
 • Klassikale verbetering schriftelijke oefening
 • Supervisie
 • Procesreflectieverslag
 • Integratie-oefening met reflectie

ROOT© is voor jou indien je wil ontdekken wat coaching is, als vaardigheid en houding, en hoe het kan bijdragen tot het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van potentieel. Coachingervaring is niet vereist.

 • De manager die op een meer ontwikkelingsgerichte wijze wil omgaan met zijn mensen en collega's
 • De (interne) coach die minder dan 50 uur concrete coachingervaring heeft
 • De HR-specialist die nood heeft aan coachende vaardigheden
 • De consultant die zijn adviserende stijl wil verrijken met een coachende stijl

ROOT© wordt door onze gecertificeerde coaches/trainers van PCC/MCC-niveau gegeven volgens de HILL-methode (High Impact Learning that Lasts). Hierbij wordt de klassieke opleiding gecombineerd met tussentijdse opdrachten, afstandsleren, feedback en aanmoediging om je gedrag te durven bijsturen.

ROOT© ‘Blended Learning’ heeft de volgende vorm:

 • 3 x 2 trainingsdagen
 • 1 thuisleerdag - een vastgelegde dag voor afstandsleren met trainersbackup via Zoom
 • 1 praktijkdag - begeleide oefendag met feedback
 • 1 groepscoaching – coaching in kleine groepjes rond een thema dat extra aandacht vraagt
 • 1 individuele coaching – persoonlijke coaching in het kader van jouw ontwikkeling als coach
 • 1 oefensupervisie in groep - (minimum) 8 uur: hierbij coach je collega's en word je geobserveerd. Je ontvangt een video-opname en uitgebreide persoonlijke feedback van de supervisors en andere deelnemers.
 • 2 webinars - door expert terzake ter verdieping van een thema
 • 1 integratie-supervisiedag, inclusief beoordeling van je competenties met een schriftelijk verslag
 • Schriftelijke oefening met collectieve verbetering als extra leermoment
 • Oefengroepen: tussen elke module in breng je als deelnemer minimum 4 uur met je collega-deelnemers door om elementen te bespreken en in te oefenen
 • Tussentijdse opdrachten: tussen de modules voer je opdrachten uit die je leerproces versnellen
 • Toegang Blended Learning Platform
 • Ondersteuning: specifieke vragen kan je telefonisch of per mail stellen
 • Materiaal: Werkboek, ROOT© Essentials-boek, boek ‘Ik wil een coach’, waardentoolbox ‘Levenswiel’

MODULE 1
COACHING ALS VAARDIGHEID, ATTITUDE EN BEROEP

Wat is coaching en op welke niveaus coach je?

 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach
 • De structuur van een coachingsgesprek
 • De interventies en de competenties van de coach
 • Het ontwikkelingstraject van de mens
 • Niveau’s en thema’s van coaching
 • Coaching in verhouding tot andere beroepen

Focus op explorerende vaardigheden

 • Wat betekent ‘empatisch luisteren’?
 • Luisteren met al je zintuigen
 • De kracht en het effect van herformulering en herkadering
 • In verbinding staan met de coachee en toch observerend aanwezig zijn

Een coachingsessie structureren

 • Het opbouwen van een proces volgens een doelgerichte structuur

MODULE 2
VERFIJNEN VAN COACHINGSCOMPETENTIES

Voluit Luisteren

 • Wat is luisteren in een coaching gesprek?
 • Luisteren in het hier en nu: experiencing it
 • Presupposities voor luisteren
 • Luisteren in dimensies
 • Metamodel
 • Kalibreren
 • Rapport: Pacing & Leading, Matching & mismatching, VAKOG
 • Index computations

Krachtige vragen stellen

 • Beslissingsmodel: WAC-vragen
 • Het verschil tussen coachende vragen en andere vragen
 • Vragen stellen die de coachee ondersteunen in zijn bewustwording

Duidelijke communicatie bevorderen

 • Herformulering uitgediept
 • Perspectieven verkennen vanuit verschillende posities

MODULE 3
RESULTAATGERICHTHEID IN COACHING

Resultaatgerichtheid

 • De coach state, grenzen, zelfregulatie & containment
 • Resultaatgerichtheid versus -gedrevenheid
 • Definiëren outcome van een coachingtraject
 • Trajectdoelstelling, vormvoorwaarden, hulpbronnen & stoppers
 • Creatieve spanning – comfortzone, stretch vs. stress
 • Towards & Away From – dimensies van motivatie
 • Waardengebaseerd coachen: waarden als motivator
 • PERFORM - Single Loop Coaching

Confrontatievaardigheden

 • Waardering en feedback in coaching
 • Verschillende vormen van FB
 • Kritiek vs feedback
 • Confrontatie op diverse niveaus: waarnemingen, gevoelens, inzichten, tegenstellingen

MODULE 4
COMPETENTIE-ONTWIKKELING IN EEN VERANDERENDE WERELD
/p> Het leerproces en de context

 • Het leerproces van de coachee en mogelijke valkuilen
 • Optimaliseren van contextcondities
 • Veranderingsprocessen

Competentie-ontwikkeling

 • Wat zijn competenties?
 • Wat is er specifiek aan competentie-ontwikkeling?
 • Toepassing van een coachingmethode op competentie-ontwikkeling

Ik, als coach, in de werkomgeving

 • Mijn basishouding als coach
 • Het coachingcontract
 • Ethische aspecten

Evaluatie

 • Mijn ontwikkelingstraject als coach

ROOT© INTEGRATIE-SUPERVISIE (1 DAG)
ROOT© competentiescreening gericht op het valideren van je meesterschap op vlak van de 11 ICF-kerncompetenties.

We kunnen er niet omheen: ‘coaching’ is vandaag een uitgeholde term geworden: het beroep is niet beschermd en iedereen kan zich coach noemen. Bovendien wordt coaching in de praktijk vaak ingevuld als ‘mentoring’ of ‘consulting’. De managers en coaches die een ICF- geaccrediteerd certificaat behalen bij Training & Coaching Square, worden opgeleid tot doelgerichte ‘effectcoaches’, gericht op duurzame evolutie - ver weg van de oppervlakkige quick fixes.

Effectcoaching is een slimme business strategie om evolutie en vernieuwing gaande te houden en vastgeroeste gewoontes in vraag te stellen. Ook als mensen de moed verloren hebben of willen opgeven.

Effectcoaching heeft als resultaat:

 • Vergemakkelijken van reflectie- en keuzeprocessen
 • Verlagen van weerstand tegen verandering - door eigen waarheden in vraag te blijven stellen
 • Zelfmotivatie bevorderen: kern voor gezondheid op het werk
 • In de eigen kracht staan zonder slachtoffergedrag
 • Geloof in eigen potentieel
 • Zelfbevraging en -reflectie die de stroom van evolutie, innovatie en groei bevordert

Alle trainingen van Training & Coaching Square worden gegeven door ervaren coaches/trainers van Professional Certified Coach- en Master Certified Coach-niveau. Al 15 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).

Dé expert op vlak van training en coaching
We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichters en zaakvoerders Marleen Boen en Leen Lambrechts, beide Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. Onze alumni kunnen comfortabel elk coachingthema spiegelen en bevragen zodat de coachee een perceptieverruiming vanuit zelfreflectie krijgt. De basis om nieuwe en krachtige beslissingen te nemen op elk niveau van bewustzijn.

Onze professionele coachingopleiding voor managers en coaches is gestoeld op een rijke businesservaring. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. Coaching is de ideale business strategie om managers de voeding te geven die ze nodig hebben: onze focus ligt dan ook op de menselijke kant van transformatie.

Met ROOT© stap je in een voortdurend procesleren, een volwassen manier van leren waarin je met open vizier en verwondering de vinger aan de pols houdt bij wat leeft in de maatschappij van vandaag … en morgen. Je maakt zelf de evolutie van ‘uitleggende of vertellende modus’ naar ‘luisterende en vragende modus’. Want alleen zo worden nieuwe keuzemogelijkheden, antwoorden en daadkracht wakker gemaakt.

Als manager of coach verrijk je je toolbox met krachtige competenties die het verschil maken. Door bijvoorbeeld te confronteren op contradicties en verbanden ondersteun je een gewoonteverandering bij je coachees. Managers en coaches die het procesleren aangaan, durven hun comfortzone verlaten en blijven professioneel én als mens groeien.

We willen je als deelnemer doorheen het opleidingstraject de best mogelijke opleidingservaring bezorgen die ook écht effect heeft op je competenties en attitude als coach. Daarom voegen we ook een aspect van Interactive Content & Feedback Learning toe: dit is belevingsleren ten top. De bedoeling is je daadkracht te bevorderen zodat je wendbaar kan omgaan met ‘onvoorziene factoren’ in coaching en leiderschap. En dat past natuurlijk perfect bij de ‘Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous’ maatschappij van vandaag. Je ROOT©-opleiding wordt zo minder technisch en meer een ‘beleving’ van coaching als vak.

Onze doelstellingen:

 • Je coachingcompetenties praktisch kunnen toepassen: minder theorie en meer begeleide coachings met directe feedback en een actie- en reflectieplan
 • Meer betrokkenheid bij je eigen leerproces: minder schools dus en meer eigenaarschap
 • Meer diepgang in je eigen leerproces: ook individueel leren vanuit je comfortabele zetel om uit de comfortzone te komen
 • Meer voorbereiding op elk blok zodat je meteen in de leermodus kan gaan: een groot deel van de theorie krijg je als ‘pre-reading’, bijvoorbeeld via white papers, samenvatting van een boek met vraagopdrachtjes, korte filmpjes, ...

Kortom: ROOT© is hét fundament voor coachen en leidinggeven in een veranderende wereld.

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Al een coachingopleiding gevolgd? Al ervaring als coach?

Vraag gerust een gratis competentiescreening aan om te evalueren of je in aanmerking komt voor een verkort ROOT©-programma.

Vraag je gratis intake-gesprek aan

Waarom zouden ook leidinggevenden een coachopleiding volgen? Download de white paper: ROOT voor managers.

Download onze white paper!

Open opleidingen ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning

 1. Prijs Opleiding ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning | 6d + 4.5d : €  3950 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 545 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
za 25/04/2020 za 22/08/2020 6d + 4.5d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
ROOT NL 52 blok 1 dag 1 za 25/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 2 dag 1 za 09/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 2 dag 2 za 16/05/2020 van 10:00 tot 11:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 2 dag 2 CFL 1 za 16/05/2020 van 14:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 1 dag 2 zo 17/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 Webinar 1 di 19/05/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 3 dag 1 za 30/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 3 dag 2 za 13/06/2020 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 blok 3 dag 2 CFL 2 za 13/06/2020 van 15:00 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 Praktijkdag PERFORM coaching in connectie en volledig aanwezig za 27/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 Integratiedag 1 za 11/07/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
ROOT NL 52 Integratiedag 2 za 22/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

Taste & Test: wil je eerst een gratis infosessie volgen?

Naam Activiteit Datum Tijdstip Taal Locatie
ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning di 28/01/2020 van 16:00 tot 18:00 uur NL  BusinessClub De Kamers Inschrijven
ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning wo 19/02/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  The House To Be Inschrijven
ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learning wo 18/03/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  The House To Be Inschrijven

Downloads

FAQ

Voor onze opleidingen ROOT/GROW/BLOOM wordt de factuur 6 weken voor de startdatum van de cursus opgemaakt en doorgestuurd per e-mail naar het adres dat vermeld wordt op het inschrijvingsformulier. Voor al onze andere open opleidingen wordt de factuur ten laatste 2 weken voor de startdatum opgestuurd, tenzij u later inschrijft.

Stuur een mailtje naar contact@coachingsquare.be met jouw vraag en contactgegevens en wij zorgen ervoor dat je gecontacteerd wordt door een van onze coaches.

Waneer je niet aanwezig kan zijn tijdens een bepaald blok of bepaalde dag, laat je ons dit best zo snel mogelijk weten via contact@coachingsquare.be. We bekijken dan in samenspraak met jou of het mogelijk is om deze dag of dit blok in te halen in een volgende reeks of in een anderstalige reeks die op dat moment loopt. Indien niet mogelijk, bespreek je dit rechtstreeks met de trainers van dienst. Zij bekijken dan of het mogelijk is om jou persoonlijk in te werken in de gemiste materie.

Al onze opleidingen gaan door in ons nieuw gebouw The House To Be in Zellik. Adres: Z1 Researchpark 210, 1731 Zellik.

Stuur gerust een mailtje naar contact@coachingsquare.be of neem even telefonisch contact op via het nummer 0471/84 24 77

Neen, enkel bedrijven met een BTW nummer kunnen hiervan gebruik maken.

Iedere persoon kan ook privé deelnemen aan onze opleidingen. De factuur wordt dan jouw op naam opgemaakt.

Na afloop van de opleiding ontvangen jullie een deelname-attest. Bij Root – Grow – Bloom gaat dit over certificaten die je nadien kan opsturen naar het International Coach Federation (ICF) om jouw ACC/PCC/MCC aan te vragen.

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: