Opleiding tot ICF-Certified Coach voor managers en (interne) coaches

ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi

Deze formule combineert in één, sneller en voordeliger traject Deel 1 én 2 van het ROOT+GROW©-programma om professioneel gecertificeerd coach te worden. In ondermeer 13 opleidingsdagen, 2 thuisleerdagen en 2 praktijkdagen leg je je in een eerste fase toe op competentiecoaching, in een tweede fase evolueer je tot effectcoach op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit. De certificatieprocedure is optioneel. Kies je hiervoor, dan ben je sowieso zeker dat ROOT+GROW© je kortst mogelijke weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) is. En dat zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen).

Wat levert ROOT+GROW© je op als manager of coach?

 • Coachende attitude: flexibel en doelgericht omgaan met verandering
 • Coachende vaardigheden: anderen én jezelf dankzij een reflectieve modus en krachtige vragen in beweging brengen
 • Coachen op vlak van competentieontwikkeling en beïnvloeding van de werkcontext
 • Coachen op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit
 • Scherper observeren en reflecteren samen met de coachee
 • Flexibel blijven én toch in evenwicht met jezelf in het coachingproces
 • Professionele reflectie rond je levenslang persoonlijk ontwikkelingsproces
 • Toolbox om klanten en medewerkers te begeleiden tot bewuste keuzes, eigenaarschap en effectieve actie
 • De kortste weg tot ICF-certificatie (optioneel: 750€) zonder afzonderlijk examen bij ICF zelf -International Coach Federation: uniek in Vlaanderen

Krachtige vragen stellen: dé competentie als manager en coach

Coachingvaardigheden zijn essentieel voor sterk en authentiek leiderschap: de vragende modus is dé gouden troef om wendbaar om te gaan met wat zich aandient. ROOT© vernieuwt voortdurend en is dan ook aangepast aan business noden van de 21ste eeuw.

ROOT+GROW© leidt indien gewenst tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen). Met andere woorden: certificatie is optioneel.

Je wordt gescreend op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties waarna je direct toegang hebt tot je aanvraag van Accredited Certified Coach (na ROOT©) of Professional Certified Coach (na GROW©) bij de International Coach Federation (ICF), de grootste en oudste coachfederatie wereldwijd. Een troef voor je credibiliteit als coach.

De certificatieprocedure:

 • Schriftelijke oefening
 • Klassikale verbetering schriftelijke oefening
 • Supervisie
 • Procesreflectieverslag
 • Certificatie-oefening met reflectie

ROOT+GROW© is voor jou indien je wil ontdekken wat coaching is, als vaardigheid en houding, en hoe het kan bijdragen tot het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van potentieel. Je ontdekt bovendien het effect van coachen op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit en stapt in een levenslang persoonlijk ontwikkelingsproces. Coachingervaring is niet vereist.

 • De manager die op een meer ontwikkelingsgerichte wijze wil omgaan met zijn mensen en collega's
 • De (interne) coach die minder dan 50 uur concrete coachingervaring heeft
 • De HR-specialist die nood heeft aan coachende vaardigheden
 • De consultant die zijn adviserende stijl wil verrijken met een coachende stijl

ROOT+GROW© ‘Combi’ wordt door onze gecertificeerde coaches/trainers van PCC/MCC-niveau gegeven volgens de HILL-methode (High Impact Learning that Lasts). Hierbij wordt de klassieke opleiding gecombineerd met tussentijdse opdrachten, afstandsleren, feedback en aanmoediging om je gedrag te durven bijsturen.

ROOT+GROW© ‘Combi’ heeft de volgende vorm:

 • 13 trainingsdagen
 • 2 thuisleerdagen - vastgelegde dagen voor afstandsleren met trainersbackup via Zoom
 • 2 praktijkdagen - begeleide oefendag met feedback
 • 2 groepscoachings – coaching in kleine groepjes rond een thema dat extra aandacht vraagt
 • 2 individuele coachings – persoonlijke coaching in het kader van jouw ontwikkeling als coach
 • 2 oefensupervisies in groep - (minimum) 16 uur: hierbij coach je collega's en word je geobserveerd. Je ontvangt een video-opname en uitgebreide persoonlijke feedback van de supervisors en andere deelnemers.
 • 4 webinars - door expert terzake ter verdieping van een thema
 • 1 certificatiedag (optioneel: 750€), inclusief beoordeling van je competenties met een schriftelijk verslag
 • Oefengroepen: tussen elke module in breng je als deelnemer minimum 4 uur met je collega-deelnemers door om elementen te bespreken en in te oefenen
 • Tussentijdse opdrachten: tussen de modules voer je opdrachten uit die je leerproces versnellen 
 • Toegang Blended Learning Platform
 • Gevalideerd Enneagram Professional Report met individuele debriefsessie
 • Ondersteuning: specifieke vragen kan je telefonisch of per mail stellen
 • Materiaal: Werkboeken, ROOT© Essentials-boek, GROW© Essentials-boek, boek ‘Ik wil een coach’, waardentoolbox ‘Levenswiel’

THEMA 1
COACHING ALS VAARDIGHEID, ATTITUDE EN BEROEP

Wat is coaching en op welke niveaus coach je?

 • Wat is coaching en wat is het niet?
 • De basishouding en de overtuigingen van de coach
 • De structuur van een coachingsgesprek
 • De interventies en de competenties van de coach
 • Het ontwikkelingstraject van de mens
 • Niveau’s en thema’s van coaching
 • Coaching in verhouding tot andere beroepen

Focus op explorerende vaardigheden

 • Wat betekent ‘empatisch luisteren’?
 • Luisteren met al je zintuigen
 • De kracht en het effect van herformulering en herkadering
 • In verbinding staan met de coachee en toch observerend aanwezig zijn

Een coachingsessie structureren

 • Het opbouwen van een proces volgens een doelgerichte structuur

THEMA 2
VERFIJNEN VAN COACHINGSCOMPETENTIES

Voluit Luisteren

 • Wat is luisteren in een coaching gesprek?
 • Luisteren in het hier en nu: experiencing it
 • Presupposities voor luisteren
 • Luisteren in dimensies
 • Metamodel
 • Kalibreren
 • Rapport: Pacing & Leading, Matching & mismatching, VAKOG
 • Index computations

Krachtige vragen stellen

 • Beslissingsmodel: WAC-vragen
 • Het verschil tussen coachende vragen en andere vragen
 • Vragen stellen die de coachee ondersteunen in zijn bewustwording

Duidelijke communicatie bevorderen

 • Herformulering uitgediept
 • Perspectieven verkennen vanuit verschillende posities

THEMA 3
RESULTAATGERICHTHEID IN COACHING

Resultaatgerichtheid

 • De coach state, grenzen, zelfregulatie & containment
 • Resultaatgerichtheid versus -gedrevenheid
 • Definiëren outcome van een coachingtraject
 • Trajectdoelstelling, vormvoorwaarden, hulpbronnen & stoppers
 • Creatieve spanning – comfortzone, stretch vs. stress
 • Towards & Away From – dimensies van motivatie
 • Waardengebaseerd coachen: waarden als motivator
 • PERFORM - Single Loop Coaching

Confrontatievaardigheden

 • Waardering en feedback in coaching
 • Verschillende vormen van FB
 • Kritiek vs feedback
 • Confrontatie op diverse niveaus: waarnemingen, gevoelens, inzichten, tegenstellingen

THEMA 4
COMPETENTIE-ONTWIKKELING IN EEN VERANDERENDE WERELD

Het leerproces en de context

 • Het leerproces van de coachee en mogelijke valkuilen
 • Optimaliseren van contextcondities
 • Veranderingsprocessen

Competentie-ontwikkeling

 • Wat zijn competenties?
 • Wat is er specifiek aan competentie-ontwikkeling?
 • Toepassing van een coachingmethode op competentie-ontwikkeling

Ik, als coach, in de werkomgeving

 • Mijn basishouding als coach
 • Het coachingcontract
 • Ethische aspecten

Evaluatie

 • Mijn ontwikkelingstraject als coach

THEMA 5
COACHEN VANUIT COMFORT

 • Ik, de coach tijdens het coachingsproces
 • Balans tussen het proces van de coachee en dat van de coach
 • De coachee, de organisatie en de coachdriehoek
 • Volledig aanwezig zijn en coachen vanuit comfort

THEMA 6
BALANS IN HET COACHINGSPROCES

 • Flexibele focus en alert zijn
 • Focus op evenwicht en grenzen van de coachee
 • Emoties
 • Beslissingsprocessen
 • Engagement bekomen

THEMA 7
HERKADEREN EN CONFRONTATIE

 • Herkaderen en confrontatie
 • Metaforen die inspireren

THEMA 8
COACHEN OP NIVEAU VAN WAARDEN EN OVERTUIGINGEN

 • Coaching op overtuigingen
 • De structuur van een overtuiging
 • Beperkende en vermogende overtuigingen
 • Versterken van vermogende overtuigingen
 • Het belang van waarden in overtuigingen
 • De double loop PERFORM

THEMA 9
COACHEN OP IDENTITEITSNIVEAU

 • Ontplooiing als coach
 • Coachen met emotionele intelligentie
 • Professionele reflectie

THEMA 10
OVERGANGSPROCESSEN

 • Coachen van transities en transformaties
 • Coachen op identiteit
 • Persoonlijke metafoor

We kunnen er niet omheen: ‘coaching’ is vandaag een uitgeholde term geworden: het beroep is niet beschermd en iedereen kan zich coach noemen. Bovendien wordt coaching in de praktijk vaak ingevuld als ‘mentoring’ of ‘consulting’. De managers en coaches die een ICF- geaccrediteerd certificaat behalen bij Training & Coaching Square, worden opgeleid tot doelgerichte ‘effectcoaches’, gericht op duurzame evolutie - ver weg van de oppervlakkige quick fixes.

Effectcoaching is een slimme business strategie om evolutie en vernieuwing gaande te houden en vastgeroeste gewoontes in vraag te stellen. Ook als mensen de moed verloren hebben of willen opgeven.

Effectcoaching heeft als resultaat:

 • Vergemakkelijken van reflectie- en keuzeprocessen
 • Verlagen van weerstand tegen verandering - door eigen waarheden in vraag te blijven stellen
 • Zelfmotivatie bevorderen: kern voor gezondheid op het werk
 • In de eigen kracht staan zonder slachtoffergedrag
 • Geloof in eigen potentieel
 • Zelfbevraging en -reflectie die de stroom van evolutie, innovatie en groei bevordert

Alle trainingen van Training & Coaching Square worden gegeven door ervaren coaches/trainers van Professional Certified Coach- en Master Certified Coach-niveau. Al 15 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).

Dé expert op vlak van training en coaching
We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichters en zaakvoerders Marleen Boen en Leen Lambrechts, beide Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. Onze alumni kunnen comfortabel elk coachingthema spiegelen en bevragen zodat de coachee een perceptieverruiming vanuit zelfreflectie krijgt. De basis om nieuwe en krachtige beslissingen te nemen op elk niveau van bewustzijn.

Onze professionele coachingopleiding voor managers en coaches is gestoeld op een rijke businesservaring. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. Coaching is de ideale business strategie om managers de voeding te geven die ze nodig hebben: onze focus ligt dan ook op de menselijke kant van transformatie.

Met ROOT+GROW© stap je in een voortdurend procesleren, een volwassen manier van leren waarin je met open vizier en verwondering de vinger aan de pols houdt bij wat leeft in de maatschappij van vandaag … en morgen. Je maakt zelf de evolutie van ‘uitleggende of vertellende modus’ naar ‘luisterende en vragende modus’. Want alleen zo worden nieuwe keuzemogelijkheden, antwoorden en daadkracht wakker gemaakt. Als manager of coach verrijk je je toolbox met krachtige competenties die het verschil maken. Door bijvoorbeeld te confronteren op contradicties en verbanden ondersteun je een gewoonteverandering bij je coachees. Managers en coaches die het procesleren aangaan, durven hun comfortzone verlaten en blijven professioneel én als mens groeien.

We willen je als deelnemer doorheen het opleidingstraject de best mogelijke opleidingservaring bezorgen die ook écht effect heeft op je competenties en attitude als coach. Daarom voegen we ook een aspect van Interactive Content & Feedback Learning toe: dit is belevingsleren ten top. De bedoeling is je daadkracht te bevorderen zodat je wendbaar kan omgaan met ‘onvoorziene factoren’ in coaching en leiderschap. En dat past natuurlijk perfect bij de ‘Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous’ maatschappij van vandaag. Je ROOT+GROW©-opleiding wordt zo minder technisch en meer een ‘beleving’ van coaching als vak.

Onze doelstellingen:

 • Je coachingcompetenties praktisch kunnen toepassen: minder theorie en meer begeleide coachings met directe feedback en een actie- en reflectieplan
 • Meer betrokkenheid bij je eigen leerproces: minder schools dus en meer eigenaarschap
 • Meer diepgang in je eigen leerproces: ook individueel leren vanuit je comfortabele zetel om uit de comfortzone te komen
 • Meer voorbereiding op elk blok zodat je meteen in de leermodus kan gaan: een groot deel van de theorie krijg je als ‘pre-reading’, bijvoorbeeld via white papers, samenvatting van een boek met vraagopdrachtjes, korte filmpjes, ...

Kortom: ROOT+GROW© is hét fundament voor coachen en leidinggeven in een veranderende wereld.

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Je kan kiezen uit verschillende locaties om jouw opleiding te volgen namelijk: The House To Be, Zone 1 Researchpark 210 1731 Zellik (Brussel) of Klinkstraat 29 3570 Alken (Limburg)

Open opleidingen ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi

 1. Prijs Opleiding ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi | 13d + 6d : €  8150 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 1200 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
do 06/02/2020 vr 02/10/2020 13d + 6d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
module 1 dag 1 do 06/02/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 1 dag 2 vr 07/02/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 2 dag 1 do 12/03/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 2 dag 2 vr 13/03/2020 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 2 dag 2 CFL vr 13/03/2020 van 13:30 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 1 di 31/03/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Thuisleerdag vr 03/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 3 dag 1 do 23/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 3 dag 2 vr 24/04/2020 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 3 dag 2 CFL vr 24/04/2020 van 13:30 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 2 di 28/04/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Praktijkdag do 30/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Groepsbespreking wo 13/05/2020 van 15:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 4 dag 1 do 28/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 4 dag 2 vr 29/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 4 dag 3 za 30/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 5 dag 1 do 02/07/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 5 dag 2 vr 03/07/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Thuisleerdag COMBI 5341 ma 06/07/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 6 dag 1 do 27/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
module 6 dag 2 vr 28/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Praktijkdag 2 vr 02/10/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
wo 13/05/2020 ma 03/05/2021 13d + 6d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
Blok 1 dag 1 wo 13/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 1 dag 2 do 14/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 2 dag 1 wo 10/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 2 dag 2 do 11/06/2020 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 2 dag 2 CFL do 11/06/2020 van 13:30 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 1 ma 06/07/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Thuisleerdag do 09/07/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 3 dag 1 ma 10/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 3 dag 2 di 11/08/2020 van 10:00 tot 13:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 3 dag 2 CFL di 11/08/2020 van 13:30 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Praktijkdag ma 21/09/2020 van 10:00 tot 17:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 2 ma 19/10/2020 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 4 dag 1 do 19/11/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 4 dag 2 vr 20/11/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 4 dag 3 za 21/11/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 3 do 07/01/2021 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 5 dag 1 ma 25/01/2021 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 5 dag 2 di 26/01/2021 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Webinar 4 di 09/03/2021 van 19:30 tot 20:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Thuisleerdag 2 wo 10/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 6 dag 1 ma 22/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Blok 6 dag 2 di 23/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
Praktijkdag ma 03/05/2021 van 10:00 tot 20:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
do 14/05/2020 do 06/05/2021 13d + 6d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
Blok 1 dag 1 do 14/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 2 dag 1 do 14/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 1 dag 2 vr 15/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 2 dag 2 vr 15/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Thuisleerdag vr 29/05/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 3 dag 1 ma 15/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 3 dag 2 di 16/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Webinar 1 di 18/08/2020 van 19:00 tot 20:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Praktijkdag do 03/09/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Webinar 2 do 01/10/2020 van 19:00 tot 20:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 4 dag 1 ma 26/10/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 4 dag 2 di 27/10/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 4 dag 3 wo 28/10/2020 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Webinar 3 do 10/12/2020 van 19:00 tot 20:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 5 dag 1 ma 11/01/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 5 dag 2 di 12/01/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Webinar 4 do 25/02/2021 van 19:00 tot 20:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Thuisleerdag vr 05/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 6 dag 1 do 25/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Blok 6 dag 2 vr 26/03/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE
Praktijkdag + metafoor do 06/05/2021 van 10:00 tot 18:00 uur Klinkstraat 29 3570 Alken - Klinkstraat 3570 BE

Taste & Test: wil je eerst een gratis infosessie volgen?

Naam Activiteit Datum Tijdstip Taal Locatie
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi di 28/01/2020 van 16:00 tot 18:00 uur NL  BusinessClub De Kamers Inschrijven
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi wo 19/02/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  The House To Be Inschrijven
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi wo 18/03/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  The House To Be Inschrijven
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi do 20/02/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  Motmans & Partners Inschrijven
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi do 27/02/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  Klinkstraat 29 3570 Alken Inschrijven
ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combi do 26/03/2020 van 19:00 tot 22:00 uur NL  Klinkstraat 29 3570 Alken Inschrijven

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: