Feedback- en coachingcultuur

Het strategisch inzetten van coaching en feedback draagt bij tot een open cultuur waarin mensen zich beter in hun vel voelen en minder beïnvloed worden door te stressvolle situaties. Leidinggevenden die én open feedback geven én coachingvaardigheden inzetten stralen meer credibiliteit uit. Dit maakt dat zij meer bestand zijn tegen de enorme complexiteit en de vele en soms tegenstrijdige invloeden van buitenaf.LEID JE ORGANISATIE NAAR EEN OPEN CULTUUR

Als manager en/of leidinggevende word je continu geconfronteerd met veranderingen,zowel op persoonlijk vlak bij jezelf en je medewerkers, als op het politieke,sociale en economische vlak. Meer en meer merken we bovendien binnen organisaties de nood aan cultuurverschuiving. Het directieve leiderschap verliest aan kracht. Het maakt plaats voor transformatief leiderschap dat zelfsturing en eigenaarschap hoog in het vaandel draagt. Om deze cultuurverandering vlot te laten verlopen, zet een leidinggevende idealiter coachende vaardigheden en attitudes in. Managers een coachende aanpak bijbrengen werkt echter enkel indien ook de medewerkers leren feedback geven én ontvangen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING, FEEDBACK, COACHING
Het is niet de bedoeling dat leidinggevenden het beroep van coach uitoefenen. De sleutel tot een coachende aanpak ligt wel bij deze drie stappen:

  1. Persoonlijke ontwikkeling is het vertrekpunt. Mensen voelen zich immers niet automatisch goed in hun vel. Een bewustwordingsproces bezorgt inzichten in het eigen functioneren en in het functioneren van anderen. Hierbij kunnen zij natuurlijk een beroep doen op een externe coach, én kunnen ze zichzelf coachen.
  2. Dankzij deze persoonlijke ontwikkeling en het zelf door een fase gaan van feedback leren geven en ontvangen, kunnen leiders luisteren zonder dat ze zich aangevallen voelen. Zo kunnen ze ook echt ontwikkelingsgerichte feedback geven, inclusief waardering.
  3. Dan pas kunnen ze coachende competenties en attitudes echt op een succesvolle en krachtige manier inzetten.

LEIDINGGEVENDEN DRAGEN BIJ TOT CULTUURVERANDERING
Deze stappen stellen leidinggevenden in staat stellen hoge kwaliteitsnormen, een duurzame verbetering en meer echt succes te bereiken. Ze creëren een omgeving waarin zijzelf en hun medewerkers kunnen ontplooien; ze inspireren hen, moedigen hen aan en dagen hen uit om eigenaarschap op zich te nemen en zelf oplossingen en antwoorden te vinden.


Performantie neemt toe en er komt tijd vrij voor hen om die taken te doen waar leidinggevenden het best in zijn. Zo dragen ze bij tot een cultuurverschuiving binnen hun organisatie.


EEN FEEDBACKCULTUUR, CONDITIO SINE QUA NON
"Coachend leiderschap is enkel mogelijk in een feedbackcultuur." Een boude uitspraak? Niet echt.

Een feedbackcultuur maakt het immers mogelijk voor mensen om in hun kwaliteiten te evolueren en uitdagingen aan te gaan zonder zich daarbij aangevallen te voelen. Iedereen verwerft ook de moed en de kunst om gedachten, keuzecriteria en twijfels precies te verwoorden en relaties aan te gaan waarin ze mekaar steunen. Ze weten ook duidelijker wat van hen wordt verwacht en richten zich op hun persoonlijke doelstellingen en ontwikkeling. Hun persoonlijke successen dragen zo bij aan het succes van de organisatie.

HOE IMPLEMENTEER JE EEN COACHINGCULTUUR?

Het implementeren van een coachingcultuur is geen doel op zich. Het is een stap in het transformatieproces van bedrijven. Zodat mensen verandering niet gaan zien als 'horror' of 'intruder' (of snelle verandering niet als nog grotere horror).
Door coaching niet in te zetten als curatief of correctief systeem maar als groeistrategie voor talent en potentieel draag je bij tot het creëren van een coachingcultuur. Coachende vaardigheden toepassen wordt een attitude.

In een bedrijf met een coachingcultuur zijn coachende vaardigheden en attitudes op een natuurlijke manier ingebed in de strategie en processen. Bovendien gelooft het bedrijf erin dat persoonlijke en professionele ontwikkeling bijdragen aan de groei, de ontwikkeling en het success van het bedrijf zelf. Kortom, coaching maakt integraal deel uit van de identiteit van een bedrijf.

Een selectie van de juiste kandidaat is een prima start. Het is echter essentieel dat het aanwezige potentieel in mensen maximaal wordt aangewakkerd. Coaching – intern of extern – speelt hier een belangrijke rol. Het stimuleert medewerkers en leidinggevenden om hun talenten en competenties te ontwikkelen en om persoonlijk succes, bedrijfsvisie en -strategie op elkaar af te stemmen. Deze uitdaging vergt een dynamische aanpak. Bedrijfssuccessen worden enkel gerealiseerd indien alle medewerkers en leidinggevenden daar ten volle toe bijdragen. Zowel mens als organisatie delen die verantwoordelijkheid.

Vraag informatie aan