Re-integratie Assistentie Programma (RAP)

Het thema ‘langdurige ziekte’ is nog steeds brandend actueel. Heel wat werknemers -en dus ook werkgevers - worden geconfronteerd met een langdurige uitval. De ‘fall out’ leidt nogal eens tot ‘fade out’ en de drempel om terug contact op te nemen, laat staan om te re-integreren, wordt voor beide partijen zeer hoog.De overheid stimuleert de terugkeer

Op 28 oktober 2016 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd om de re-integratie van langdurig afwezigen te bevorderen. Het is een procedure die stap voor stap leidt tot een beslissing rond het wel of niet terugkeren van de afwezige - tijdelijk of definitief en in welk soort job.

Dit vormgeven zonder spanning of conflict is geen sinecure. Vaak loopt het onbedoeld mis. Ook de vraag ‘terugkeren of vertrekken … en wie betaalt de rekening?’ is aan de orde.

Het Re-integratie Assistentie Programma ondersteunt op 3 manieren:

  1. Individuele coaching van de langdurig zieke in de aanloop naar zijn terugkeer
  2. Het begeleiden, mediëren van de eigenlijke terugkeergesprekken tussen werkgever en werknemer
  3. Het totaalaanbod goed kaderen naar de medewerker en een overeenkomst voor dit traject afsluiten

Re-integratie is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid en dus een co-creatief proces waarbij het belangrijk is om een aantal specifieke afspraken te maken.


Ann Van Houcke & Karin Schuehle over het RAP-programma op Kanaal Z:

Vraag informatie aan