Home » Succesverhalen » melexis: coaching doet ons groeien

melexis: coaching doet ons groeien

de vraag: De ‘team leads’ en ‘technical lead’ essentiële coaching- vaardigheden bijbrengen als opstap naar een coachingcultuur.

‘coaching makes us grow’ is de coachingmissie van Melexis, een internationaal ingenieursbedrijf op vlak van micro-elektronica. ceo Françoise chombar en global talent Development Manager steffi pfeiffer lichten de sleutelfactoren toe voor een succesvolle implementatie van een coachingcultuur, zo cruciaal om medewerkers op hoog niveau te laten presteren. er werd gestart met een coaching programma.

de vraag: De ‘team leads’ en ‘technical lead’ essentiële coaching- vaardigheden bijbrengen als opstap naar een coachingcultuur.

de weg: binnen Melexis coachingexpertise opbouwen via coaching champions die gecertificeerd zijn in het root-coachprogramma. 

het resultaat: leidinggevenden erkennen dat coaching het potentieel van hun teams verder aanboort. Zij integreren de coachingstijl in hun leiderschapssstijl en zij passen coaching dagelijks toe.

Hoe past dit programma in de strategie van melexis? 

De coachopleidingen passen binnen de strategie van Melexis, als deel van het luik ‘leren en groeien’. het coaching programma maakt deel uit van het ‘corporate leadership Development program’, één van de strategische doelen bij Melexis. Deze strategische doelen zijn programma’s die over een periode van 3 tot 5 jaar lopen en die de mensen in het bedrijf ertoe aanzetten om nieuwe vaardigheden en competenties te verwerven.

Het coaching programma maakt deel uit van het strategisch doel om ‘een coachingcultuur te implementeren’. bij Melexis betekent dit dat   wij een werkomgeving bieden waarin wederzijds respect, vertrouwen   en verantwoordelijkheid centraal staan. Zo kan het potentieel van de medewerkers beter worden ontdekt en aangeboord, wordt persoonlijke groei bevorderd en wordt talent op de juiste plaats en manier ingezet wat niet alleen de medewerker zelf, maar ook de business ten goede komt.

Melexis investeert in een coachingcultuur omdat het bedrijf er sterk in gelooft dat coaching mensen in staat stelt om:

  • Bewust verantwoordelijkheid en initiatief te nemen.
  • Perspectieven te verruimen en dingen in een ander daglicht te zien.
  • Vernieuwend uit de hoek te komen.
  • Met nog meer kennis van zake beslissingen te nemen.
  • Nog efficiënter en doeltreffender te zijn.


Wie nam deel aan het coaching programma?
Verschillende teams namen deel aan het coaching programma, zo ook de leden van het senior Management, inclusief de ceo. Zij geloven in de waarde van coaching en weten hoe belangrijk het is om zelf het voorbeeld te geven. Dit is een extra motivatie voor de deelnemers, en zeker voor de 21 coaching champions die in 2013 en 2015 certificeerden voor de root-opleiding. De 143 medewerkers die in 2014 en 2015 de ‘coaching essentials’ workshops bijgewoond hebben, zijn onze ‘multipliers’.

Hoe passen de deelnemers toe wat ze geleerd hebben?
De deelnemers reageren zeer positief op deze praktische manier van opleiding geven. Zij waarderen de expertise en competenties van de trainers en coaches van training & coaching square enorm. Zij passen met veel plezier toe wat zij geleerd hebben bij het aansturen van hun teamleden. Vooral bij het stellen van open vragen merken ze dat hun teamleden meer zelf oplossingen aandragen en dat ze situaties vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Dit coaching programma draagt er ook toe bij dat mensen nu op een andere manier naar coaching kijken. Vroeger werd coaching gezien als een manier om in te grijpen wanneer iets fout liep, dus om een situatie te corrigeren, of als een training of als het geven van advies en oplossingen. nu tonen ze echt interesse in coaching en hebben ze ook meer zin om coaching actief en spontaan toe te passen.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Het is onze intentie om het programma rond coachingvaardigheden uit te bouwen en om essentiële coachingvaardigheden te blijven meegeven aan leidinggevenden. wij willen de coachingcultuur verder laten groeien en ervoor zorgen dat coaching echt geïntegreerd is in onze strategie, in onze processen, monitoring en KpI’s. Verder willen wij coaching binnen ons bedrijf in de kijker blijven zetten, en zo mensen aanmoedigen om zich te laten coachen en om de toegevoegde waarde van coaching te beleven en te erkennen.

Deel deze pagina: