Home » Succesverhalen » Proximus: coaching en feedback, pepmiddel voor groei bij proximus

Proximus: coaching en feedback, pepmiddel voor groei bij proximus

De vraag: evolueren naar een lerende organisatie waarin coaching en feedback een cruciale rol spelen en zo transformeren naar een veerkrachtigere en efficiëntere organisatie die blijft groeien.

Het is de ambitie van proximus om in 2016 opnieuw aan te knopen met groei. het bedrijf wil dit waarmaken door de klanten een excellente ervaring te bieden en door het bedrijf te transformeren naar een veerkrachtigere en efficiëntere organisatie, om zo de uitdaging van de telecommarkt aan te gaan. In het kader van hun nieuwe ‘Fit for growth’-strategie werden een aantal management- en businessinitiatieven genomen om deze transformatie te realiseren (organisatiestructuur, branding, aanbod, ...). tegelijkertijd startte de ‘good to gold journey’ om een cultuurverandering te realiseren: van een ‘fixed mindset’ mentaliteit naar een lerende organisatie waarin coaching en feedback een cruciale rol spelen. ook de resultaten van de ‘speak up’ tevredenheidsenquête wezen op het belang van coaching en feedback als aandachtspunt. De weg naar groei wordt geplaveid met feedback en coaching!

De vraag: evolueren naar een lerende organisatie waarin coaching en feedback een cruciale rol spelen en zo transformeren naar een veerkrachtigere en efficiëntere organisatie die blijft groeien.

De weg: iedereen bij de ‘coaching & Feedback journey’ betrekken via een intensieve coachopleiding van interne coachfacilitators, zodat zij verkorte coachopleidingen kunnen geven aan de teamleaders, die op hun beurt het goede voorbeeld geven naar hun teamleden toe.

Het resultaat: evolutie van een ‘directieve’ naar een coachende organisatie waarin mensen coaching en feedback als een positieve bijdrage zien aan hun groei en aan die van het bedrijf.

Via coaching en feedback naar groei
In de ‘good to gold journey’ gaan alle teamleaders door een traject om zich de nieuwe cultuur en manier van werken en omgaan met elkaar eigen te maken. Dit maakt groei mogelijk. De klemtoon ligt op het verwerven van een coachende, niet-oordelende attitude en de integratie van coaching- en feedbackvaardigheden die de lerende organisatie mogelijk maken.

De ‘Coaching & Feedback journey’ laat de werknemers bij proximus toe om:

  • op een kwalitatieve en motiverende manier samen te werken.
  • oplossingen te vinden die bij de medewerkers zelf aanwezig zijn.
  • le leren uit fouten.
  • op een open, aangename en vertrouwensvolle manier samen te werken.
  • ieders creativiteit te versterken. 

om dit te bereiken werden in een eerste fase 55 interne coachingfacilitators opgeleid. Zij gingen door het 11-daagse bad van de root, de coachopleiding die door training & coaching square werd ontwikkeld en die door de International coach Federation is erkend. coachingcompetenties en -attitudes aanleren doe   je immers niet in 2 dagen tijd. training en herhaling zijn noodzakelijk om deze attitudes beetje bij beetje te integreren.

totnogtoe zijn zo’n 1250 teamleaders en het volledige topmanagement gestart met een ontwikkelingstraject op het vlak van coaching en feedback. op het programma: praktijk, praktijk en nog eens praktijk. oefening dus. De teamleaders doen samen praktijkoefeningen en worden na de klassikale training ondersteund door coaching champions zodat successen en tips met elkaar worden gedeeld.


en dit is nog maar het begin. het traject wordt in 2016 voortgezet, zodat alle teamleaders aan de beurt komen. wil men een echte feedback- en coachingcultuur creëren, dan is het belangrijk dat de opleiding door de interne coachingfacilitators zelf wordt gegeven. Zij hebben het ondertussen grotendeels overgenomen van de training & coaching square-facilitatoren. training & coaching square heeft deze interne facilitators wel opgeleid zodat zij het 4-daagse traject kunnen doorgeven aan de teamleaders en aan alle lagen van de organisatie. De externe coaches starten op, maar daarna moet het bedrijf zelf het steeds meer overnemen. Zij blijven ook ter ondersteuning via intervisies en supervisies en voor verdere gespecialiseerde en doorgedreven opleidingen en workshops.

Zo zullen geleidelijkaan meer en meer leidinggevenden deze coachingcompetenties en -attitudes inzetten in hun face-to-face- gesprekken met hun medewerkers alsook in (in)formele meetings.


Betrokkenheid is cruciaal!
een coaching- en feedbackcultuur creëren, lukt enkel indien iedereen meedoet. alle medewerkers zijn de eerste betrokkenen. Zij worden hierin ten volle gesteund door de directie. Zo is het hele executive committee onder leiding van Dominique leroy door het coaching- en feedbacktraject gegaan. Dirk lybaert, lid van het executive committee, is sponsor van het traject.

proximus neemt dan ook actie om iedereen bij dit project te betrekken zodat de reeds aanwezige kwaliteiten worden aangeboord en zelfs verder worden ontwikkeld. Zelfs in  het bedrijfsmagazine ‘team up’ van en door de proximus-medewerkers worden tips gegeven.

 
Zoals deze:

  • geef minstens één maal per week feedback aan je verantwoordelijke en aan collega’s.
  • sluit elke vergadering af met een rondvraag om feedback te verzamelen.
  • Denk zelf na over mogelijke oplossingen.

Daarnaast werden ook initiatieven gelanceerd als steun voor het project. Zo is er de ‘week van coaching en feedback’ tijdens dewelke workshops en conferenties werden georganiseerd. Zo werd iedereen nog meer vertrouwd met het thema en werd zichtbaar waar de organisatie staat in de cultuurevolutie. nog belangrijker is dat medewerkers hier konden proeven van een coachinggesprek, wat drempelverlagend en inspirerend werkt.

De resultaten van dit traject worden meer en meer zichtbaar op de werkvloer. De leiders gaan in hun one-to-ones meer open vragen stellen om de mensen zelf te doen nadenken zodat ze met innovatieve ideeën op de proppen komen, i.p.v. zelf steeds het antwoord te geven. Ze gaan meer spontaan feedback geven en vragen omdat ze dit echt als een manier zien om te leren van fouten en zo samen te groeien. De openheid in meetings draagt er ook toe bij dat er sneller wordt beslist en dat mensen beter en efficiënter samenwerken. echte veranderingen vonden plaats, want er werd ondertussen al terug aangeknoopt met groei; vroeger dan vooropgesteld!


 

Deel deze pagina: