Home » Succesverhalen » Bpost: investeren in interne coaches rendeert

Bpost: investeren in interne coaches rendeert

De vraag: verhoog het leerrendement van opleidingen en zorg dat het geleerde wordt toegepast

Het resultaat?

Project in één oogopslag:

  • De vraag: verhoog het leerrendement van opleidingen en zorg dat het geleerde wordt toegepast
  • De weg: ROOT-GROW opleiding voor interne HR-medewerkers, inclusief supervisie en individuele coaching
  • Het resultaat: verhoging van de coachingcompetenties en teambuilding tussen de HR-medewerkers, beter uitgewerkte projecten door betere samenwerking en collegiale coaching, verfijning van het coachingsbeleid, meer zelfzekere leiders in tijden van verandering en gemotiveerde medewerkers, meer interne flexibiliteit.

Het verhaal

De veranderingen bij bpost volgen mekaar op. Interne reorganisaties, centralisatie van diensten, opbouw van nieuwe dienstverleningen, … In deze vernieuwde structuur moesten heel wat teamleiders leidinggeven zonder de juiste opleiding. Gerichte ondersteuning was dus aangewezen. Daar kwam nog een uitdaging bij: bpost wilde een hoger leerrendement plus een betere toepassing in de praktijk. Onder
meer daarom besloot bpost om te investeren in de opleiding van HR-medewerkers om hun coachende houding naar de business toe aan te wakkeren.

De kandidaat-HR medewerkers werden gescreend op vlak van persoonlijke motivatie. Bovendien moest hun chef bereid zijn om het coachen minstens één dag per 14 dagen in de praktijk toe te passen.

Eind 2012 startte de opleiding voor 16 HR-medewerkers, 8 Franstaligen en 8 Nederlandstaligen. De helft waren interne opleiders; de andere helft medewerkers van de Human Resources afdeling en HRBP's (HR business partners) binnen een specifieke unit van bpost.

Deel 1 van ons ROOT-GROW programma, inclusief een certificatiemodule, werd verspreid over 6 dagen. De HR medewerkers oefenden in groepjes met mekaar en coachten elkaar in het kader van de opvolging van specifieke bpost opleidingen en veranderingsprojecten. Een dubbel rendement dus!

Het resultaat

De interne bpost HR-medewerkers begeleiden de teamleiders in het veld. Zij staan onder stevige persoonlijke druk en kampen met veel onzekerheid waardoor ze te weinig oog hebben voor de behoeften van hun medewerkers. Leidinggevenden die door HR-medewerkers worden ondersteund via een coachende benadering zijn meer gemotiveerd en minder onzeker. Dit stelt hen in staat om hun equipes in het veld beter aan te sturen. Het imago van klantvriendelijkheid van bpost vaart hier wel bij. Bovendien voelen de bpost-medewerkers zich meer betrokken en nemen ze ook initiatief om fouten recht te zetten. Een coachende attitude is een aangewezen vorm van begeleiding bij
veranderingsprocessen omdat persoonlijke struikelbokken doelgericht kunnen worden overwonnen.

Een bijkomend effect was dat de interne HR-medewerkers beter samen gingen werken. Een teambuildingseffect dus! De inspiratie die uit dit traject kwam werd omgezet in een duidelijke interne visie op coaching. Het opleidingsbeleid werd verder doelgericht verfijnd in de richting van "blended learning" en leertrajecten. De zichtbare doorbraken die de HR Business partners konden vaststellen waren onder meer: kortere doorlooptijden, kortere overlegtijd, minder moeten rechtzetten van miscommunicaties, enz.

Bovendien bespaart bpost omdat ze minder externe coaches moeten inzetten. Door de ontwikkeling van betere interne coaching-competenties van de desbetreffende HR medewerkers kan men sneller en flexibeler inspelen op individuele behoeften van kernspelers uit het veld.

De echte grote winst van dit project ligt vooral in het vermijden van risico's zoals burn-outs en demotivatie van leidinggevenden en het opkrikken van het niveau van de leidinggevenden in het veld. Leiders maken of kraken immers de motivatie van de medewerkers. Het zijn juist die medewerkers die dagdagelijks het visitekaartje van bpost vormen.


Deel deze pagina: