Home » Succesverhalen » Terumo europe: bouwen aan een lerende organisatie

Terumo europe: bouwen aan een lerende organisatie

de vraag: evolueren naar een lerende organisatie.

In 2014 begon terumo europe, het eMea-hoofdkantoor van een japans bedrijf, gespecialiseerd in medische apparatuur en gevestigd in leuven, aan een grondige transformatie van de bedrijfsorganisatie. Door steeds snellere ontwikkelingen en strengere regelgeving binnen de medische en farmaceutische industrie zijn veranderingen en een herziening van bedrijfsmodellen noodzakelijk. om duurzaam succes binnen dit bedrijfsklimaat te bereiken, dient een nieuwe manier van leiderschap ontwikkeld te worden. terumo europe koos training & coaching square als strategische partner om een duurzaam ‘leadership programme’ te ontwikkelen.

De vraag: evolueren naar een lerende organisatie.

De weg: modulair ‘leadership programme’ rond verschil- lende aspecten van communicatie, feedback, leiderschap en teamwerk. 

Het resultaat: een leiderschapscultuur die blijft evolueren en die ertoe bijdraagt dat people managers beter omgaan met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Het Terumo ‘leadership programme’
terumo europe heeft een ‘leadership programme’ ontwikkeld dat na verloop van tijd kan evolueren en de algehele leer- en ontwikkelingsstrategie naar een lerende organisatie ondersteunt. het bedrijf is een samenwerking met training & coaching square aangegaan om verschillende modules te creëren en te implementeren. 

Deze modules worden ingezet om een toolbox te creëren die managers helpen om doelmatig om te gaan met uitdagingen waar ze op heden mee worden geconfronteerd:

  • hoe ontwikkel ik mijn eigen leiderschapsstijl?
  • hoe bouw ik betere teams?
  • wat zijn belangrijke punten waar ik op moet letten tijdens een moeizaam gesprek?
  • hoe kan ik actief luisteren?
  • hoe beïnvloed en inspireer ik anderen, zorg ik voor respectvolle en krachtige opwaartse communicatie?
  •  hoe staat mijn team tegenover verandering? hoe motiveer ik mensen om veranderingen te omarmen?

Een modulaire aanpak
terumo europe werd geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, een nieuw bedrijfsmodel en de transformatie van de productiefaciliteiten. hiertoe focuste de eerste module zich op het managen van veranderingen. het was belangrijk dat leiders technieken aanleerden om om te gaan met weerstand en emotionele reacties en dat ze leerden hoe ze een dialoog moesten aangaan met hun teams betreffende verwachtingen ten aanzien van de veranderingen.

na het herzien van het beoordelings- en evaluatiesysteem en de verwante documenten, werd een tweede module opgezet. Managers werden getraind om met een nieuw prestatiebeheersysteem te werken. Dit gaf hun tegelijkertijd de vaardigheden om kwalitatieve beoordelingen te leiden. belangrijke verbeteringen werden geïntroduceerd: regelmatige feedback in plaats van een jaarlijkse beoordeling, focus op ontwikkeling en positieve doelstellingen, gesprekken aangaan die gericht zijn op langetermijnambities.


De derde prioriteit richtte zich op het vergroten van het bewustzijn van gedragsvoorkeuren, aanpassingsvermogen en het communiceren met anderen. Door gebruik te maken van het Insights® Discovery model, is training & coaching square in staat geweest om belangrijke toegevoegde waarde te bieden aan het learning & Development team van terumo.

Door deze gezamenlijke aanpak toe te passen op het hele ‘leadership programme’ blijkt het zowel voor externe trainers als interne coaches makkelijker om kernboodschappen te benadrukken en om individuele leerdoelen sneller te bereiken.


Als de leerling bereid is, zal de meester verschijnen - waarschijnlijk bij de koffieautomaat
een principe van de lerende organisatie is dat leermomenten zich te allen tijde kunnen voordoen. tijdens het ‘leadership programme’ worden deelnemers gestimuleerd om met andere deelnemers om te gaan buiten de trainingen om. Managers gebruiken feed-forward, delen kennis om te experimenteren met verschillende leiderschapsuitdagingen, en ontvangen feedback.

De hr-businesspartners zijn ook bij dit proces betrokken. Zij volgen een parallel ontwikkelingstraject bij training & coaching square. hierbij ontwikkelen ze zich vanuit een traditioneel adviserende rol naar het uitbreiden van hun coachingcompetenties ten opzichte van het bedrijf. hierdoor is hr in staat om onderwerpen op het gebied van leiderschap aan te pakken, en om zelfreflectie en bewustzijn bij hun people managers te stimuleren.

aan de top van de organisatie zoekt het senior Management naar mogelijkheden om de ontwikkeling te integreren in (jaarlijkse) doelstellingen. Dit wordt bereikt door het stellen van verplichte doelstellingen op het gebied van people management, en dit af te stemmen op de algehele strategie van het bedrijf.
 

Observaties en succesverhalen
De ‘early adopters’ van het programma hebben inmiddels de volgende successen behaald:

  • een manager bleek in staat flexibeler om te springen met zijn energie en de controle wat te laten varen. hierdoor konden de sterktes van het team effectief worden ingezet en ontstond een nieuw beeld van het team binnen de rest van de organisatie.
  • teamleiders die lastige gesprekken moesten voeren, gaven aan over meer zelfvertrouwen te beschikken om dit soort gesprekken te leiden, met minder conflicten en betere resultaten tot gevolg. 
  • 'kleurrijke gesprekken' bieden een frisse kijk op situaties via bewustzijn en door gebruik te maken van het Insights-model.
  • een toename in kwantiteit en kwaliteit van de doelstellingen en het actief aansturen van regelmatige controle en aanpassingsmogelijkheden. het bereiken van doelstellingen wordt een teaminspanning, geleid vanuit het senior Management. 

Deel deze pagina: