Home » Succesverhalen » Volwassenenonderwijs – teamcoaching en leidinggeven bij verandering

Volwassenenonderwijs – teamcoaching en leidinggeven bij verandering

De vraag: teams snel effectief en efficiënt laten functioneren en beter leiding geven bij verandering

Het resultaat?

Project in één oogopslag:

  • De vraag: teams snel effectief en efficiënt laten functioneren en beter leiding geven bij verandering
  • De weg: individuele coaching van leidinggevenden en teamcoaching van directieteams
  • Het resultaat: beter functioneren van directieteams, ook bij veranderingen

Het verhaal:

Ook in het begeleiden van directieteams in het volwassenenonderwijs zijn we actief. We werken hier samen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Volwassenenonderwijs (VOCVO) voor ondersteuningsopdrachten en projecten rond "Teamcoaching" en "Leiding geven aan verandering".

Directie- en onderwijsteams krijgen vandaag de dag te maken met serieuze uitdagingen: het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, het ontwikkelen van nieuw samengestelde teams met nieuwe rollen voor medewerkers, nieuwe samenwerkingsverbanden, enzovoort. Daarbij groeit de nood aan inzicht in de ontwikkeling en de effectiviteit van hun teams. Hierin is het cruciaal om acties te bepalen om als team te groeien en zo het eigen opleidingscentrum slagvaardiger te maken.

Kris Vanhoof coachte een aantal directieteams, vertrekkende vanuit heel concrete doelstellingen. Om teams snel effectief en efficiënt te laten functioneren is het belangrijk om heldere en uitgelijnde doelen te formuleren, de rollen te verdelen volgens de sterktes van de leden, duidelijke samenwerkingsafspraken te maken en onderlinge relaties te optimaliseren. Verder is ook een inzicht in de persoonlijke sterktes van elk teamlid nodig en zorgen we op een creatieve en interactieve manier voor een betere samenwerking. Insights (profileringsmodel) is de basis voor een betere kennis en waardering van de diversiteit in het team. In het kader van het Lustrum project van Insights konden we een aantal vakgroepsverantwoordelijken een gratis profiel aanbieden.

Directieteams moeten niet alleen als team functioneren, ze gaan zelf als individu ook door een veranderingsproces. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze als inspirerend leider hun hele organisatie warm maken voor de ingrijpende veranderingen. We onderzoeken samen de verschillende fasen van het veranderingsproces, de reactie van de medewerkers en de rol van de leiders in elke fase. Ten slotte oefenen we de benodigde vaardigheden om in elke fase op een juiste manier te kunnen omgaan met reacties en weerstand tegen verandering.


Deel deze pagina: