Reninka Gies

Project assistant

Open minded - Evenwichtig – Bemiddelaar

Reninka verzorgt alle administratie rond onze interne opleidingen. Ze is organisatorisch sterk, is een luisterend oor en ze geeft niet op tot ze de meest geschikte oplossing gevonden heeft.

"Keep it simple"