Jouw business is onze business

Veranderingen komen snel en onvoorspelbaar, zonder duidelijke patronen: zekerheden uit het verleden tellen niet meer. Welkom in deze VUCA-wereld. Je merkt het zelf: met eigenschappen als Volatility (beweeglijkheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (meerduidigheid) krijgen jij en je organisatie het steeds moeilijker om langetermijnplannen te maken. Je hebt dus een andere manier van werken nodig. En ook een mindset die op scherp staat om elke uitdaging bewust, flexibel en visionair aan te gaan.

Ons antwoord op de VUCA-wereld

Jouw persoonlijke succes ligt binnen handbereik zodra je al je potentieel benut om met veranderingen – en dus met het leven – om te gaan. Je krijgt dan de moed om te kiezen voor een goed leven en je persoonlijke succes draagt bovendien ook bij tot het succes van de organisatie. Zo krijgt het acroniem VUCA een nieuwe betekenis:

 • Value and vision: leidinggeven met effect en visie
 • Understanding: de context begrijpen en verhelderen
 • Clear communication: helder communiceren door inzicht
 • Adaptability exibel inspelen op wat zich aandient

Als leider of manager wil je snelle, duurzame en meetbare resultaten die future-proof zijn in deze VUCA-wereld. Dat komt niet vanzelf.

Met een focus op je persoonlijke groei via coaching en opleiding krijgt je mindset de nodige boost die bijdraagt tot je persoonlijke succes. En natuurlijk ook tot de business excellence van je organisatie.

Wie kan bij ons terecht?

Werknemers, leidinggevenden en coaches die een dynamisch evenwicht willen vinden tussen persoonlijk en bedrijfsbelang en die meer levenskwaliteit nastreven, kunnen bij ons terecht voor coaching, opleidingsprogramma's en strategisch HR advies.

 • Volg bij ons een geaccrediteerde opleiding tot ICF-gecertificeerd coach, tot echt uitmuntend leider en/of tot coach gespecialiseerd in een bepaald domein. Ons opleidingsinstituut is door de International Coach Federation erkend. Ook binnen jouw organisatie kan je deze opleidingen aanbieden, aangepast aan de specifieke behoeften van de bedrijfscultuur.
 • Kies als individu of als team voor een van onze ICF-gecertificeerde effectcoaches voor kwalitatief hoogstaande coachings. Dankzij ons beproefde pre-matching systeem zorgen we voor de perfecte match tussen coachee en coach.
 • Ga als leidinggevende, manager of executive voor impact in een unieke mix van opleiding én coaching die je competenties en attitudes aanscherpen.
 • Zorg als HR-verantwoordelijke voor duurzame resultaten. Je kan bij ons terecht voor advies en ondersteuning voor jezelf en je organisatie. Zo stem je persoonlijk succes, bedrijfsvisie en -strategie op elkaar af.

8 voordelen van persoonlijke ontwikkeling voor je organisatie

 1. Persoonlijke groei leidt tot de evolutie van je organisatie
 2. Gedeelde kennis en kunde dient het gemeenschappelijke belang
 3. Ambitie en eigenaarschap draagt bij tot een sfeer van vooruitgang
 4. Meer inzicht zorgt voor snellere en gedragen beslissingen
 5. Coachingcompetenties ondersteunen persoonlijk leiderschap en potentieel
 6. Blijvend leren vergroot de veerkracht bij onvoorziene omstandigheden
 7. Bewustzijn boost de positieve mindset en tevreden mensen presteren beter
 8. Een coachingcultuur versterkt je organisatie en is dus een competitief voordeel

Haal kracht uit duurzaam business doen

Groei, erkenning, succes en levenskwaliteit. Medewerkers streven ernaar en ook leidinggevenden en werkgevers. In de zoektocht naar een voortdurend evenwicht tussen persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen ligt de échte winst van elke onderneming én elke persoon in het gemeenschappelijke belang.

In een steeds veranderende wereld is de doorsnede vinden, het gemeenschappelijke belang, een enorme uitdaging. Een bedrijfsvisie, inzichten en processen evolueren dus best mee in functie van de veranderende omstandigheden.

Alleen dan boor je het juiste potentieel op het juiste moment aan. Het resultaat: betrokken en bewuste medewerkers, een van de grootste energiebronnen voor een succesvol bedrijf.

Investeer in een dynamisch evenwicht, het punt waarop persoonlijke en bedrijfsbelangen elkaar ontmoeten en versterken.

Een investering die meteen en blijvend rendeert.

De ROI van effectcoaching

Coaching werkt. Wij noemen onze aanpak graag ‘effectcoaching’. Effectcoaching maakt écht een verschil. De ROI van coaching is zelfs indrukwekkend. Dat bewijzen cijfers van ondermeer MetrixGlobal en Harvard Business Review. En toch laat het gros van organisaties coaching links liggen.

 • Wat is de kost voor je organisatie als je problemen niet aanpakt in de kern?
 • Wat is de prijs van teams die niet presteren zoals verwacht?
 • Hoeveel kost het om te blijven zoeken naar mensen met de juiste spirit?

Effectcoaching helpt je mentale en emotionele barrières te overwinnen die jou en je organisatie hinderen in je gemeenschappelijke groei.

 • Wat levert het je op als je hele organisatie doordrongen is van een nieuwe mindset?
 • Hoeveel kan je organisatie evolueren met mensen die van binnenuit gegroeid zijn?

Coaching helpt je meer opties te zien en keuzes te maken die naadloos aansluiten bij je gewenste resultaten. Onze gecertificeerde effectcoaches zijn je professionele sparring partner, je klankbord én uitdager bij:

 • Transformatie in organisaties
 • Change Coaching
 • Mentoring & Executive Coaching
 • Managerial Coaching
 • Entrepreneurial Coaching
 • Personal Development Coaching
 • Team Coaching
 • ...

Een écht partnership maakt het verschil

Training & Coaching Square is alom erkend als dé expert op vlak van training en coaching. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2008 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF). Onder leiding van de oprichters en zaakvoerders Marleen Boen en Leen Lambrechts, beide Master Certi ed Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. Dat stellen we als team graag ten dienste van jou en je organisatie.

 • Ruim 50.000 uren praktijkervaring in professionele coaching
 • Ruim 95 jaar gecombineerde ervaring in leidinggevende posities
 • Ruim 20 professioneel gecerti ceerde coaches en trainers
 • Professionele opleidingen en coaching het Nederlands, Frans en Engels

Werk samen met ons aan specifieke trajecten van training, coaching, mentoring en out-of-the box-learning.

Jij hebt specifieke noden. Je bedrijf zit in een unieke situatie. Daarom is maatwerk een absolute vereiste. Alleen dan is er sprake van impact en een duurzaam resultaat.

We brengen nauwgezet in kaart wat elke medewerker nodig heeft om te groeien, in functie van zijn persoonlijke doelstellingen én in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Zo benut je de creatieve spanning tussen de verschillende streefdoelen:

 • begeleiden van beginnende leidinggevenden en doorgewinterde executives
 • opleidingen met duurzaam resultaat - geen prikacties
 • advies over juiste volgorde opleidingen in combinatie met coaching    

Een doordachte weg naar succes

In 6 stappen naar je gewenste effect met injecties voor druppelsgewijs ont-wikkelen:

 1. Kennismaking: potentieel en valkuilen
 2. Pre-analyse: vragen en observatie
 3. Opties: organisatieplanning naar evolutie
 4. Voorbereiding jaarplanning: intentie- en effectbenoeming
 5. Uitvoering: start - doorgaan of stapsgewijs - groep/individu - top down/bottom up/lateraal
 6. Effect-check

Onze missie

Wij geloven in een wereld waar bezield leven mogelijk is. Waar iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen en keuzes kan maken. Samen mikken we op de realisatie van gemeenschappelijke belangen én levenskwaliteit: well-being en well-doing.

Succes en levenskwaliteit bereik je als je die buitengewone mindset hebt om te durven. Durven nieuwe beslissingen nemen. Durven een richting inslaan en er vastberaden en gepassioneerd voor te gaan, met al je potentieel, talenten en vaardigheden, met ratio en emotie in balans. Kortom, met het doel om je goed te voelen in je vel én in je job. Zo boek je als coachee persoonlijk succes. Zo draag je bij tot het gemeenschappelijk belang en de business excellence van het bedrijf waar je werkt.

Zo maken opleiding en coaching het verschil.


Download onze brochure

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: