in dienst van mens en maatschappij

Ècht Leiderschap

In een veilige, vertrouwelijke sfeer word je uitgedaagd en gecoacht om je people management- en coachingsvaardigheden te optimaliseren. Deze grondige 5-daagse opleiding biedt stevige oefenkansen met uitgebreide feedbackmogelijkheden, inclusief 1 supervisie en 2 individuele coachingssessies.

Voor wie?

Voor de manager en leidinggevende die zijn coachende attitude wenst uit te bouwen en zijn vaardigheden als leider van mensen diepgaand wil aanscherpen.

Jij wilt leren om:

 • Zelf niet voor alles het antwoord hoeven te verzinnen maar te vertrekken vanuit de intelligentie en het potentieel van je mensen;
 • Te modereren en te faciliteren;
 • Zelfsturing en verantwoordelijkheidszin te kunnen creëren bij mensen;
 • Helder te kunnen stellen wat je wil bereiken en waarom;
 • Zingeving tot stand te kunnen brengen door samen met je mensen de vraag naar het waarom te beantwoorden;
 • Vanuit een coachende attitude duurzame resultaten te bereiken samen met mensen…

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 16 personen in een groep met 2 trainers en 10 personen in een groep met 1 trainer.

AANPAK

Het programma is praktisch en ervaringsgericht opgebouwd. We trainen op de leiderschapsattitude die aansluit bij jouw persoon en die nodig is voor het duurzaam leiderschap van de toekomst. Wij werken via methodes van actief en interactief leren.

 • Korte uiteenzettingen
 • Exploratie-oefeningen
 • Case studies
 • Discussies
 • Demonstraties
 • Brainstorming
 • Experience sharing … en andere technieken

THEMA’S

 • De vereisten van duurzaam leiderschap: hoe bouw je credibiliteit en vertrouwen als basis voor duurzame relaties met mensen?
 • Hoe mensen ontmoeten ‘aan hun bushalte’ als criterium voor het verkrijgen van engagement
 • Het toenemend belang van coachend leiderschap voor een duurzame bedrijfstoekomst
 • Krachtige, exploratieve vraagstelling: niet het antwoord maar de vraag is cruciaal voor duurzaamheid in business
 • Diepgaand luisteren als attitude voor duurzaam leiderschap
 • Het coaching gesprek en het GROW-model toegepast
 • Feedbackgericht leiderschap
 • Observeren en evalueren van vaardigheden en resultaten: ontwikkelingsgerichte feedback geven
 • Krachtige vragen stellen bij de opvolging van de medewerker
 • Confrontatie vanuit appreciatie en in functie van toekomstige groei
 • Waarderingsgericht leiden als krachtbron en motivator: de toegevoegde waarde van de medewerker expliciet kunnen maken
 • Sturen op output en het opnemen van verantwoordelijkheid: helder stellen wat je wil bereiken en waarom (P-SMART resultaten definiëren), kaders en grenzen stellen
 • Van ‘meetingitis’ naar zinvol vergaderen
 • De attitude & uitgangspunten van de duurzame leider: de vereiste mind-switch van klaagzang naar positivisme, van slachtoffer naar creatieve schepper
 • De kracht van het “niet weten” in leiderschap

In dit leiderschapsprogramma start je samen met collega-managers die zich echt willen toeleggen op hun groeiproces als leider. Je start samen op in een niet-residentiële 2-daagse en volgt na 1 maand nog een 3-daagse. Daarop volgend voorzien wij 2 x 2 uur aan persoonlijke coaching door ICF ‘Professional Certified Coaches’. Deze individuele coachingssessies zullen je ondersteunen in het naar jouw praktijk brengen en het verankeren van wat je leerde tijdens de opleiding. Tijdens een supervisiedag krijg je de kans om het voeren van een coachingsgesprek actief toe te passen en ontvang je gerichte feedback met betrekking tot de vereiste coachingcompetenties.

In dit programma van 5 dagen leer je:

 • Medewerkers meer in beweging te krijgen omdat ze het ook ‘willen’ in plaats van ‘moeten’
 • Makkelijker om te gaan met reacties en weerstanden doordat je rapport kan creëren en krachtige vragen kan inzetten
 • Zelf langer weg te blijven van het oplossen voor hen en hen dus zelfstandiger laten werken
 • Duidelijke eindresultaten af te spreken als basis voor zelfevaluatie van de medewerker
 • Feedback geven over gevoelige items vanuit een hoge betrokkenheid op hen als mens
 • Acties afspreken die passen bij hun persoonlijke leerstijl
 • Resultaten opvolgen en bespreken op een coachende wijze.

WAT LEVERT DEZE OPLEIDING JE OP?

Je volgt een programma samen met andere leiders en managers, waardoor je:

 • Kan vernemen hoe andere managers met dezelfde uitdagingen omgaan
 • Jouw potentieel als duurzaam leider van mensen kan verdiepen
 • Kan stilstaan bij mogelijkheden om leiding te geven vanuit je eigen waarden en overtuigingen
 • Steeds meer leert focussen op mogelijkheden en het potentieel i.p.v. op belemmeringen
 • Ontdekt hoe je bouwt aan duurzame professionele relaties
 • Ontdekt hoe je duurzame resultaten kan bereiken met je team
 • Je efficiëntie als manager verhoogt doordat je zelfsturing en verantwoordelijkheidszin leert aanwakkeren bij anderen.

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Wil je weten in hoeverre jij een mensgericht leider bent? Wil je tips en reflectievragen om (eerste) stappen te zetten? Download dan onze white paper.

Lees ons artikel & download de whitepaper!

Lees mee hoe Danone met dit Senior Leadership-traject de mindset op scherp zet voor de VUCA-wereld.

Lees dit artikel
 1. Prijs Opleiding Ècht Leiderschap | 5d : €  2475 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 370 (+ 21% BTW) & exclusief BTW

ONZE KLANTEN OVER ONS

Als leidinggevende stilstaan bij je manier van leiding geven, een must

“De huidige bedrijfscontext is in volle verandering en ook als manager moet je hierin mee evolueren. Dit vraagt een andere manier van leiderschap. Als leidinggevende moet je echt even stil staan bij je huidige manier van werken en de noodzaak om jezelf hierbij in vraag te stellen. Écht luisteren naar mensen, hen zelf input vragen en ideeën laten formuleren en niet zelf altijd de oplossingen aanreiken vanuit eigen expertise. Niet gemakkelijk en het vraagt ook tijd om dit te veranderen. In verbinding treden i.p.v. louter aansturend tewerk te gaan. Vanuit dit besef is coaching een echte aanrader. Een coach is voor jou als manager een klankbord zonder vooroordelen. Een coach zet je aan tot zelfreflectie en bewustwording. Deze bewustwording omzetten in concrete acties is dé uitdaging. In het coachingtraject 'People Focused Management' komen deze zaken duidelijk aan bod. Het smaakt in ieder geval naar meer!”

Sonia Vermeire (Publicarto)
 

Mensgericht leiderschap, een must om leiding te geven in een multiculturele omgeving

“Men start altijd wat sceptisch aan een zoveelste “programma” of men stelt zich de vraag wat zal het me bijbrengen, me leren. Door de aanpak, stapsgewijs, onderwerp per onderwerp, groepsdiscussies, etc. werd men “verplicht” zichzelf in vraag te stellen. Niet altijd evident en soms confronterend.
Het was verhelderend te zien hoe open de groep was en hoe eenieder zich kwetsbaar durfde op te stellen, dit met nuttige inzichten voor allen. En ja, ik durf te stellen, met eindresultaat er verrijkend uit te komen naar zijn eigen kunnen en aanpak, het IK zijn naar de, een groep toe (zowel privé als werk). Kortom, wanneer men zich open stelt (durft te stellen) een meer dan nuttige opleiding!”

Thierry Van Daele (Campina)
 

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: