Op zoek naar coaching?

Executive coaching

Hoewel topmanagers wereldwijd de kracht van coaching ondersteunen, rust er in Vlaanderen nog veel schaamte op het inroepen van een coach. Managers denken dat ze alles alleen moeten doen en durven geen hulp vragen. Toch is het inschakelen van een coach bewezen effectief.


Coaching is een business strategie om evolutie en vernieuwing gaande te houden. Het is de ideale tegenwind bij verloren moed en vastgeroeste gewoontes. Pas als top managers inzien dat het een must is om de juiste vragen te stellen vanuit verwondering en dat ze nood hebben aan een futureproof evolutie gericht op hun missie, kunnen ze deze VUCA-wereld met vertrouwen de baas.

Coaching is onze core business. We zijn expert in dit domein er ervaren bij managers dagelijks de impact van coaching op de kwaliteit van hun eigenaarschap en ‘presence’, hun relationele capaciteiten en hun leiderschap.

Meer info


Loopbaan coaching

Loopbaancoaching, de meest efficiënte weg naar de loopbaan van je dromen!

Wil je gewoon een job zodat je je rekeningen kan betalen?

Of wil je de loopbaan van je dromen uitbouwen, die loopbaan waarvoor je in de wieg bent gelegd, die droomjob waarvoor je 's morgens met plezier en met de glimlach uit bed springt?

Meer info


personal coaching

Tijdens een coachingtraject is een ICF-gecertificeerde coach je sparring partner, klankbord en uitdager. Vertrekkende vanuit jouw vraag en wat jij wil bereiken leg je samen een weg af naar resultaat.

Wat coaching je te bieden heeft? Je benadert jezelf en je business vanuit een ruimer perspectief en maakt daardoor de juiste keuzes op het juiste moment. Je overwint mentale en emotionele barrières die jou en je organisatie hinderen. Deze persoonlijke groei leidt in de eerste plaats tot persoonlijke successen en tot meer levenskwaliteit. Zo draag je ook jouw steentje bij aan het succes van de organisatie. Coaching is de kortste weg naar duurzaam resultaat.

Meer info


Team coaching

Teamcoaches begeleiden op hun beurt de teamleden, weg van angst en gevecht, richting 'intern vertrouwen', wederzijds begrip en vloeiende beslissingsprocessen. Kortom, naar een dynamische en inspirerende samenwerking. Zij boren ook alle mogelijke hulpbronnen aan om de relaties en de communicatie vlot te laten verlopen. Een team dat bereid is om de verschillen en gelijkenissen tussen elk individu te appreciëren werkt meer naar het gemeenschappelijke belang toe en bereikt tegelijk zijn eigen doelstellingen.

Meer info


De meest professionele opleiding voor internationaal gecertificeerde coaches

Certified coach opleidingen voor coaches & managers

ROOT - Gecertificeerd coach worden - deel 1 Blended learningopen opleidingen

Met ROOT© ‘Blended Learning’ scherp je in ondermeer 6 opleidingsdagen, 1 praktijkdag en 1 begeleide thuisleerdag je professionele coachingvaardigheden aan voor op gedragsverandering gerichte competentiecoaching. De ‘Blended Learning’-methode biedt je een flexibelere manier van oefenen met een online platform aangepast aan jouw werkritme, minder opleidingsdagen en support om vanuit jouw comfortzone te leren. ROOT© is een vakopleiding van topkwaliteit gericht op (interne) coaches en managers die willen excelleren dankzij hun coachende attitude. Dit programma is Deel 1 van het tweedelige traject dat indien gewenst leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaandere

NL  FR  EN 

ROOT - GROW - Gecertificeerd coach worden - Combiopen opleidingen

Deze formule combineert in één, sneller en voordeliger traject Deel 1 én 2 van het ROOT+GROW©-programma om professioneel gecertificeerd coach te worden. In ondermeer 13 opleidingsdagen, 2 thuisleerdagen en 2 praktijkdagen leg je je in een eerste fase toe op competentiecoaching, in een tweede fase evolueer je tot effectcoach op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit. De certificatieprocedure is optioneel. Kies je hiervoor, dan ben je sowieso zeker dat ROOT+GROW© je kortst mogelijke weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) is. En dat zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen).

NL  FR  EN 

GROW - Gecertificeerd coach worden - deel 2 Blended learningopen opleidingen

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches en managers met praktijkervaring in coachen. Met GROW© ‘Blended Learning’ scherp je in ondermeer 8 opleidingsdagen, 1 praktijkdag en 1 begeleide thuisleerdag je professionele vaardigheden aan voor coachen met effect op het niveau van overtuigingen, waarden en identiteit. De ‘Blended Learning’-methode biedt je een flexibelere manier van oefenen met een online platform aangepast aan jouw werkritme, minder opleidingsdagen en support om vanuit jouw comfortzone te leren. GROW© is een vakopleiding van topkwaliteit gericht op (interne) coaches en managers die willen excelleren dankzij hun coachende attitude. Dit programma is Deel 2 van het tweedelige traject dat indien gewenst leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen)

NL  FR  EN 

Specialisatie voor gevorderde professionele coaches en managers

credibiliteit in coaching - MCCopen opleidingen

Je voorbereiden op je traject naar het ICF-certificaat van Master Certified Coach is een leerrijke en zinvolle route. MCC-mentoring richt zich tot coaches die de ‘1500 uren coachen’ benaderen en zich willen klaarstomen voor het volgende niveau van coaching. ‘Master in Coaching’ gaat nog een stap verder dan Professional Coaching. Je richt je op thema’s waarbij de evidenties niet meer evident zijn. Je omarmt de zijnsfacetten van je klant en zet daarbij een ‘presence’ in waardoor alles wat voor de klant belangrijk is zich kan tonen - zonder schaamte of ingehoudenheid. Deze begeleidingsroute waaronder ook reflectieve groepssupervisies en individuele mentorsessies worden door de International Coach Federation erkend als Mentor Coaching.

NL 

BLOOM - Coachen en managen op identiteitsniveauopen opleidingen

Het Bloom© coachingprogramma richt zich tot gevorderde professionele coaches en managers die executives en future-proof leiders willen coachen in de VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Chaotic & Ambiguous). Het is een revolutionair en baanbrekend programma, uniek op de markt, dat zich continu en flexibel aanpast volgens de uitdagingen die onze veranderende wereld kenmerken. BLOOM legt de focus op jouw groei als mens én als coach. ‘Becoming who you are’ is de leidraad: van een statisch zijn naar dynamisch evolueren - zelfs als je al veel kent en weet.

NL  FR  EN 

Bijscholen als manager & coach

Starlight Coaching Masterclass: Look The Beast in The Eyeopen opleidingen

In deze driedaagse masterclass ontdek je hoe je ‘evidente’ linken en contradicties ontwart in het verhaal van je klant. Je vindt je eigen manier om in te voelen welke cruciale strategieën versterkend werken en welke ondermijnend. Zo ondersteun je je klant vanuit je eigen volle aanwezigheid om zich te bevrijden van zelfsabotage. Je krijgt bovendien een toolbox aangereikt om ‘complexe vragen en verstrikkingen’ om te toveren tot een aha-beleving voor je klant - die zo makkelijker bij zijn antwoorden komt.

NL  EN 

Enneagram - level 1 IEQ9 Accreditatietrainingopen opleidingen

Het Enneagram is een model op basis van archetypes dat individuen, groepen en organisaties inzicht in zichzelf wil bieden. Het is een uitgebreid kader voor persoonlijke ontwikkeling dat niemand in hokjes wilt plaatsen. Wel zorgt het voor meer persoonlijk bewustzijn, zelf-ontdekking en een grotere emotionele intelligentie.

NL 

ENNEAGRAM: Level 2 Advanced Team Dynamics (ENG)open opleidingen

Our Level 2 training builds on the platform established in Level 1, to explore and understand Advanced Enneagram Dynamics and the practical application of the Enneagram in team and group coaching and development.

EN 

Systemisch coachen & managen van individuele & organisatietransformaties: basisprincipesopen opleidingen

In de organisaties van vandaag neemt de snelheid van veranderingen alsmaar toe. De digitalisering heeft een enorme impact en de complexiteit van beslissingen wordt alsmaar groter. Managers en leiders in organisaties merken dat de impact van beslissingen vaak moeilijk voorspelbaar is omdat de samenhang tussen zoveel verschillende elementen niet langer logisch en lineair zijn. Alles is verbonden met alles en vaak komen onverwachte gevolgen te laat tot uiting. Om als leider staande te blijven in de huidige maatschappij is het niet langer voldoende om persoonlijke vaardigheden aan te scherpen en doelstellingen, waarden, visie en missie helder te krijgen. Het belang van systemisch werk in organisatie-ontwikkeling is daarom bijzonder groot.

NL 

Systemisch coachen & managen van individuele & organisatietransformaties: verdiepingopen opleidingen

Leiderschap en transformatie in complexiteit: systemisch kijken, navigeren en interveniëren.

NL 

C-Vitamine: Waardengebaseerd coachenopen opleidingen

Hoe maak je in een wereld van onzekerheid en complexiteit keuzes en plannen die over vijf of tien jaar nog relevant zijn? Dat vraagt om bewustzijn, flexibiliteit en vertrouwen. Daarom is coachen en leidinggeven met een focus op waardenbewustzijn en een open mindset essentieel in de 21e eeuw. Het zorgt voor een cultuur van verantwoordelijkheid en is de basis voor veerkracht en levensvervulling. Deze driedaagse C-Vitamine brengt je tot de essentie van waardenbewustzijn en mindset in de 21e eeuw.

NL 

BLOSSOM - Burn-out Preventie Coachingopen opleidingen

Burn-out, bore-out of was het nu burn-in? Verdiep je vanuit een holistische aanpak van body, mind en soul om burn-out te herkennen en -nog belangrijker- te voorkomen. Exploreer hoe het is om te coachen naar een gezonde energiebalans en de veerkracht en vitaliteit van je coachee te vergroten met een aantal praktische technieken.

NL 

Professionele Coach Supervisieopen opleidingen

Ieder van ons leerde het vak ‘coaching’ door vallen en opstaan. Een coach-opleiding geeft je vele handvaten om te coachen, en in de praktijk sta je er alleen voor met je coachee. We hebben geen resultaatverbintenis met onze klanten, we zijn wél verantwoordelijk voor een optimale procesbegeleiding. Onze klanten zitten niet te kijken naar hoe we de begeleiding doen en welke kansen we laten liggen. Dat is ons vak. Zij vertrouwen in ons. Echter … hoe bewust blijven we onszelf uitdagen en hoe bewust evolueren we in het zinvol uitoefenen van dit prachtige beroep?

NL 

Experience Seminars: Systemische Opstellingsdagenopen opleidingen

Elke organisatie is een systeem waarin verschillende elementen met elkaar verbonden zijn. Een verschuiving in het systeem heeft bijvoorbeeld impact op één element, en heeft tegelijk vaak onverwachte gevolgen voor een ander element. Met andere woorden, als één element verplaatst in een organisatie, verplaatst de rest automatisch mee: het systeem zoekt naar een nieuw evenwicht. Krijg je inzicht in de onderlinge samenhang en patronen, dan kan je dus sneller, flexibeler en doelgerichter inspelen op veranderingen in complexe situaties.

NL  FR  EN 

Wil jij jouw impact vergroten?

Leiderschap

Ècht Leiderschapopen opleidingen

In een veilige, vertrouwelijke sfeer word je uitgedaagd en gecoacht om je people management- en coachingsvaardigheden te optimaliseren. Deze grondige 5-daagse opleiding biedt stevige oefenkansen met uitgebreide feedbackmogelijkheden, inclusief 1 supervisie en 2 individuele coachingssessies.

NL  FR  EN 

Communicatie

Communicatie: impact & influencingopen opleidingen

Loopt je communicatie in de professionele sfeer niet altijd zoals je zou willen? Je bent niet de enige: 95% van de problemen in bedrijven is terug te brengen tot communicatie. Meer impact en invloed levert je dan ook heel wat op, zowel in je professionele als privéleven. Enkele voorbeelden: krijgen wat je waard bent, bijvoorbeeld, je potentieel realiseren, komaf maken met frustraties, je losmaken uit een ongewenste situatie, ...

NL  FR 

Feedback is een geschenkop maat opleidingen

Waarderende en ontwikkelingsgerichte feedback geven is een kunst. Een kunst die iedereen kan leren en die een grote impact heeft op al je relaties. Kortom, verander vandaag je manier van feedback geven en ontvangen en pluk morgen al de resultaten.

NL  FR  EN 

Teamwerk

Impact als manager - Teamcoachingopen opleidingen

Teamcoaching is … het boven water brengen van collectieve patronen in handelingen en gedachten die ervoor zorgen dat een groep onbewust en ongewild in een ongewenste situatie blijft hangen. Naast het creëren van bewustzijnsverruiming zet de teamcoach diverse interventies in om de oude patronen te doorbreken en het team naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. De teamcoach inspireert, daagt uit, doet appèl op de verantwoordelijkheid van alle teamleden om nieuwe competenties en gedachten eigen te maken en zo hun teamdoelen te realiseren.

NL  FR  EN 

Ben jij op zoek naar advies voor jouw organisatie?

Feedback- en coachingcultuur

Het strategisch inzetten van coaching en feedback draagt bij tot een open cultuur waarin mensen zich beter in hun vel voelen en minder beïnvloed worden door te stressvolle situaties. Leidinggevenden die én open feedback geven én coachingvaardigheden inzetten stralen meer credibiliteit uit. Dit maakt dat zij meer bestand zijn tegen de enorme complexiteit en de vele en soms tegenstrijdige invloeden van buitenaf.

Meer info


Blended learning projects design

Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat werknemers voor 70% leren tijdens hun job. 20% van hun tijd leren ze op informele wijze en 10% via training. Bovendien is het zo dat trainees maximaal 10% van de inhoud van een training onthouden en eventueel ook toepassen. Willen we het rendement van een opleiding vergroten, dan is een noodzaak om manieren te vinden om het geleerde te verankeren in de praktijk. Onze strategie hiervoor: blended learning opleidingstrajecten, waarbij het leerrendement stevig verhoogd wordt.

Meer info


Vitaliteit & Burn-out preventie

De wetgeving voor preventie op het werk tegen burn-out verplicht werkgevers om de psychosociale risico's te analyseren en om een preventieplan op te stellen. Wij staan klaar om jou daarin met raad en daad te begeleiden, zodat we samen een aanpak naar welzijn creëren.

Meer info


Gebruik van tools

Meer info


RAP

Het thema ‘langdurige ziekte’ is nog steeds brandend actueel. Heel wat werknemers -en dus ook werkgevers - worden geconfronteerd met een langdurige uitval. De ‘fall out’ leidt nogal eens tot ‘fade out’ en de drempel om terug contact op te nemen, laat staan om te re-integreren, wordt voor beide partijen zeer hoog.

Meer info


Enneagram Supervisietrajecten

In een VUCA-wereld is zelfkennis belangrijker dan ooit. Als alles snel beweegt en verandert is je eigen fundamenten kennen essentieel. Het Enneagram is het meest complete model dat er bestaat wat betreft zelfkennis op identiteitsniveau. Het gaat in op je voorkeuren, zowel op vlak van gedrag als op denken en voelen, op veerkracht en gewoonteverandering.

Meer info


Blog

‘Agility’: de broodnodige wendbaarheid van de mens in de organisatie van de 21ste eeuw

Rollen en functies veranderen sneller dan ooit. Dat vereist constante aanpassingen van diegenen die ...

De organisatie van de 21ste eeuw: Agile, Possibility Thinking, Trust & Self Leadership

Jezelf leiden, anderen leiden, organisaties leiden. Niet evident in bedrijven die voor ongekende tra...

Wat is intervisie?

Werkproblemen bespreken met behulp van intervisie is `in’. Vandaag wordt intervisie ook ingezet bij ...

ONZE KLANTEN OVER ONS

Als leidinggevende stilstaan bij je manier van leiding geven, een must

“De huidige bedrijfscontext is in volle verandering en ook als manager moet je hierin mee evolueren. Dit vraagt een andere manier van leiderschap. Als leidinggevende moet je echt even stil staan bij je huidige manier van werken en de noodzaak om jezelf hierbij in vraag te stellen. Écht luisteren naar mensen, hen zelf input vragen en ideeën laten formuleren en niet zelf altijd de oplossingen aanreiken vanuit eigen expertise. Niet gemakkelijk en het vraagt ook tijd om dit te veranderen. In verbinding treden i.p.v. louter aansturend tewerk te gaan. Vanuit dit besef is coaching een echte aanrader. Een coach is voor jou als manager een klankbord zonder vooroordelen. Een coach zet je aan tot zelfreflectie en bewustwording. Deze bewustwording omzetten in concrete acties is dé uitdaging. In het coachingtraject 'People Focused Management' komen deze zaken duidelijk aan bod. Het smaakt in ieder geval naar meer!”

Sonia Vermeire (Publicarto)
 

Mensgericht leiderschap, een must om leiding te geven in een multiculturele omgeving

“Men start altijd wat sceptisch aan een zoveelste “programma” of men stelt zich de vraag wat zal het me bijbrengen, me leren. Door de aanpak, stapsgewijs, onderwerp per onderwerp, groepsdiscussies, etc. werd men “verplicht” zichzelf in vraag te stellen. Niet altijd evident en soms confronterend.
Het was verhelderend te zien hoe open de groep was en hoe eenieder zich kwetsbaar durfde op te stellen, dit met nuttige inzichten voor allen. En ja, ik durf te stellen, met eindresultaat er verrijkend uit te komen naar zijn eigen kunnen en aanpak, het IK zijn naar de, een groep toe (zowel privé als werk). Kortom, wanneer men zich open stelt (durft te stellen) een meer dan nuttige opleiding!”

Thierry Van Daele (Campina)
 

Laat je verrassen door onze keuze van coach voor jou

Ik ben zeer enthousiast. Ik heb in die 2 uur coaching meer geleerd dan in de afgelopen jaren. En het matcht met mijn coach!

Ook al zijn mijn coach en ik bij manier van spreken twee uitersten, toch is dit een goede match. Mijn coach heeft een verfrissende aanpak en bijzondere manier om dingen aan te brengen.

Na een goede eerste sessie, ben ik 200% overtuigd van het nut van de coaching. Ik twijfelde op voorhand een beetje of het een match zou zijn met de coach, maar uit de eerste sessie bleek al dat het goede match was en dat de sessie van hoogstaande kwaliteit was.

(Anoniem)
 

Succesverhalen


Bpost: investeren in interne coaches rendeert

De vraag: verhoog het leerrendement van opleidingen en zorg dat het geleerde wordt toegepast

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

VDAB investeert in coachende vaardigheden voor al haar leidinggevenden

De vraag: leidinggevenden leren hoe ze coachende vaardigheden spontaan kunnen inzetten, als basisattitude

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Boss Paints en “NLP in business”, een verhaal van leiderschap en communicatie

De vraag: via open feedback de talenten van de medewerkers tot ontplooiing laten komen.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Stedelijk Onderwijs Antwerpen bereidt haar kandidaat-directeurs voor op leidersrol

De vraag: kandidaat-directeurs voorbereiden op hun rol als “leider”

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Volwassenenonderwijs – teamcoaching en leidinggeven bij verandering

De vraag: teams snel effectief en efficiënt laten functioneren en beter leiding geven bij verandering

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

AXA: Het scheppen van een cultuur van continue verbetering

De vraag: de culturele verandering bevorderen om eigenaarschap, leiderschap, empowerment en aansprakelijkheid te stimuleren en continue vooruitgang te boeken

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Bpost: Loopbaancoaching voor statutairen en niet-statutairen

De vraag: medewerkers helpen de juiste keuzes te maken door mensen bij de reorganisatie te begeleiden bij het solliciteren naar een andere job binnen of buiten bpost.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Bpost: Via coaching de maturiteit van teamleaders verhogen

De vraag: de maturiteit van de eerstelijnsteamleaders verhogen.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN