Ik zoek een...

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching, de meest efficiënte weg naar de loopbaan van je dromen!

Wil je gewoon een job zodat je je rekeningen kan betalen?

Of wil je de loopbaan van je dromen uitbouwen, die loopbaan waarvoor je in de wieg bent gelegd, die droomjob waarvoor je 's morgens met plezier en met de glimlach uit bed springt?

Meer info


INDIVIDUELE COACH / EXECUTIVE COACH

Tijdens een coachingtraject is een ICF-gecertificeerde coach je sparring partner, klankbord en uitdager. Vertrekkende vanuit jouw vraag en wat jij wil bereiken leg je samen een weg af naar resultaat. Je benadert jezelf en je business vanuit een ruimer perspectief en maakt daardoor de juiste keuzes op het juiste moment. Je overwint mentale en emotionele barrières die jou en je organisatie hinderen. Deze persoonlijke groei leidt in de eerste plaats tot persoonlijke successen en tot meer levenskwaliteit. Zo draag je ook jouw steentje bij aan het succes van de organisatie. Coaching is de kortste weg naar duurzaam resultaat.

Meer info


Teamcoaching

Teamcoaches begeleiden op hun beurt de teamleden, weg van angst en gevecht, richting 'intern vertrouwen', wederzijds begrip en vloeiende beslissingsprocessen. Kortom, naar een dynamische en inspirerende samenwerking. Zij boren ook alle mogelijke hulpbronnen aan om de relaties en de communicatie vlot te laten verlopen. Een team dat bereid is om de verschillen en gelijkenissen tussen elk individu te appreciëren werkt meer naar het gemeenschappelijke belang toe en bereikt tegelijk zijn eigen doelstellingen.

Meer info


Intervisie begeleiding

Tijdens een intervisie kom je samen met andere coaches. Je deelt ervaringen uit en leert zo van elkaar. Een begeleider leidt dit proces in goede banen.

Meer info


Wil jij...

Professioneel coach worden?

Word professioneel gecertificeerd coach. Het ROOT-GROW-progamma is de kortste weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties.

ROOTopen opleidingen/op maat opleidingen

De ROOT is het eerste deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW. Je ontdekt er wat coaching is, je scherpt je coachingvaardigheden aan en je leert coachen i.f.v. gedrags- en attitudeverandering en ontwikkeling van competenties.

NL  FR  EN 

GROWopen opleidingen/op maat opleidingen

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches die reeds een opleiding volgden in coaching en reeds praktijkervaring hebben opgedaan. De GROW is deel 2 van ons ACTP programma “ROOT-GROW” dat u naar ICF-certificatie leidt op het niveau van ACC of PCC, zonder nog een afzonderlijk examen te moeten afleggen bij het ICF.

NL  FR  EN 

GROW WARM UPop maat opleidingen

Wat leer je tijdens deze GROW WARM UP-opleiding?

Je verfijnt je coachende attitude zodat je klaar bent voor de integratie-oefening op het einde van de ROOT-opleiding.

Je verruimt je toolbox om klanten te begeleiden naar het maken van bewuste keuzes, zelf oplossingen te vinden en daadwerkelijk actie te
ondernemen.

Je kan klanten en medewerkers coachen naar competentieontwikkeling en beïnvloeding van hun werkcontext.

NL  FR  EN 

Begeleiding naar hogere certificatie als coach?

Dit traject bereidt je voor op het certificatieniveau van MCC (Master Certified Coach) bij de ICF. Je bloeit open als executive coach en leert coachen op niveau van identiteit, missie en levensvragen.

BLOOMopen opleidingen

Het Bloom© coaching programma richt zich tot gevorderde professionele coaches.

NL  FR  EN 

Bijscholen als coach?

Jezelf blijven bijscholen is een absolute must als coach. Met onze door het ICF erkende vervolmakings- of verdiepingsprogramma's blijf je evolueren en je expertises uitbouwen en verzamel je CCEU-units.

Systemisch coachen & managenopen opleidingen

Je hele leven kent van jongsaf vele systemen, zoals familie, gezin, school of organisaties. De regels in dergelijke systemen lijken vaak ingewikkeld. Je komt vraagstukken tegen waar je geen vat lijkt op te krijgen en die veel energie opslokken. We merken steeds meer dat ook organisatorische en leiderschapsproblemen een systemische oorzaak hebben. Redenen genoeg dus om die systemische oorzaken – die onderstroom – te ontdekken en te doorgronden. Systemisch coachen zal je coaching toolkit en aanpak verrijken in zowel één op één, team- als groepscoachings. Het is een belangrijke stap in zowel je persoonlijke alsook je professionele ontwikkeling zodat je greep krijgt op die onderstroom!

NL 

Verdieping: Systemisch Coachen en Managenopen opleidingen

Leiderschap en transformatie in complexiteit: systemisch kijken, navigeren en interveniëren.

NL 

C-Vitamine: Coachen met het enneagramopen opleidingen

Het Enneagram geeft een bijzonder nauwkeurige uiteenzetting over het karakter, het gedrag en de relaties als mens. Het heeft als basis ‘de menselijke psyche’ en laat ons toe de drijfveren die ons aansturen met respect te beschrijven, met oog op ieders unieke karakter. Het geeft aan wat onze overeenkomsten en wat onze verschillen zijn en hoe ieder van ons omgaat met perfectie, liefde, succes,creativiteit, kennis, eerlijkheid, optimisme, moed en acceptatie.

NL 

C-Vitamine: Waardenbewust coachen en leidinggeven met een 21ste eeuw-mindsetopen opleidingen

De huidige organisatiecontext wordt steeds dynamischer en complexer. Duurzame keuzes maken vraagt dan ook om een grote professionele verantwoordelijkheid in deze ‘VUCA World’ (Volatile -snel veranderend, Uncertain -onzeker, Complex & Ambiguous -vaag/dubbelzinnig). En daar speelt waardenbewustzijn een essentiële rol in. Coachen op waarden en waardenbewust leidinggeven stuurt duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven.

NL 

BLOSSOM - Welzijns- & vitaliteitscoachingopen opleidingen

Burn-out, bore-out of was het nu burn-in? Wil je burn-out herkennen en voorkomen vanuit een holistische aanpak (body, mind & soul)? Hoe coach je naar een gezonde energiebalans? Ontdek hoe je via coaching veerkracht en vitaliteit vergroot.

NL 

BLOSSOM - Intervisie en coachingopen opleidingen

Steeds vaker reiken medewerkers cross-functioneel uit naar elkaar om samen complexe vraagstukken duurzaam op te lossen. Moeilijke cases samen bespreken vereist dat je je kwetsbaar opstelt en dat wordt steeds makkelijker in de bedrijfswereld: het onderlinge vertrouwen stijgt. In deze module reiken we je waardevolle theoretische modellen aan voor intervisie en experimenteerruimte om zelf aan de slag te gaan. Na afloop ben je in staat zelfverzekerd intervisies te begeleiden.

NL 

BLOSSOM - Relatiecoaching voor vernieuwende relatie-attitudes en -competentiesopen opleidingen

We hebben de ander nodig als spiegel voor onszelf. Relaties met anderen schudden delen in ons wakker van waaruit we hen gaan verwijten … Maar zijn anderen daadwerkelijk de oorzaak van de lastige emoties in onze relaties? Wat is ons eigen aandeel hierin? Bewustzijn van onze blinde vlekken is de eerste stap in onze zelfontwikkeling. De eerste stap ook om relaties niet langer als een bron van frustraties, maar als een bron van leven te zien. Liefde en verbinding zijn emotionele voeding voor elke mens – ze zijn van levensbelang. Het omarmen van de liefde is het omarmen van het leven … en dat is nu eenmaal delicaat terrein.

NL 

Enneagram iEQ9 Accreditation Training (ENG)open opleidingen

The Enneagram is an archetypal framework that offers in-depth insight to individuals, groups and organizations. It is a rich map to personal development. It does not box people in, but rather opens a pathway to self-discovery, greater personal awareness and increasing emotional intelligence.

EN 

Ik wil de impact vergroten van mijn…

Leiderschap

Leiding geven is een dynamisch gegeven en vereist permanent verfijnen en inspelen op de telkens veranderende realiteit. De Training & Coaching Square is expert in het begeleiden van beginnende leidinggevenden en doorgewinterde executives. Wij zetten daarvoor een aangepaste mix in van opleidingen en coaching.

Ècht Leiderschap, in dienst van mens en maatschappijopen opleidingen/op maat opleidingen

Je bent ervaren als manager en weet dat het managen van processen belangrijk is. Processen worden echter door mensen uitgevoerd. Ervaring toont dat het niet altijd zo evident is om mensen mee te krijgen, ervoor te zorgen dat ze begrepen hebben wat je bedoelt, ze de nodige zelfsturing en vrijheid te geven én tegelijkertijd de gestelde objectieven te behalen. Daarvoor is een dieper inzicht in leiderschap
nodig dan wat leiderschapsopleidingen bieden die eerder gericht zijn op het ontwikkelen van competenties. Echt en duurzaam leiderschap vereist authenticiteit. Ons leiderschapsprogramma gaat hier dieper op in.

NL  FR  EN 

Communicatie

Helder, efficiënt en doelgericht communiceren is van onschatbaar belang, zowel privé als in de business-context. Het helpt je bijvoorbeeld om je doelen te bereiken en anderen te overtuigen van je aanpak. Deze opleidingen maken je bewuster van je eigen communicatie én die van anderen. Wat je leert is meteen toepasbaar in je dagelijkse leven en werk. Een must voor leidinggevenden en managers.

Communicatie met impactopen opleidingen/op maat opleidingen

Managers en leidinggevenden merken vaak dat hun communicatie in de professionele sfeer niet altijd loopt zoals ze zouden willen. 'Communicatie met Impact' is een praktijkgerichte opleiding waarin je je oefent in efficiënte en doelgerichte communicatie, zowel op managers- als medewerkersniveau.

NL  FR 

Mindset-NLP in Business: Practitioneropen opleidingen

Hoe future proof ben jij voor de uitdagingen van de 21e eeuw? Hoezeer gun jij jezelf een evolutie? In welke mate ben je bereid om je eigen blinde vlekken en onbekende gebieden te verkennen? Hoezeer sta je open voor het idee dat andere paden misschien betere resultaten kunnen opleveren? 

Want: als je altijd doet wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen …

NL 

NLP Summercamp voor Jeugd & Jongerenopen opleidingen

Voor je kind wil je het beste. Je wenst het een geweldig leven toe. Toch is het laten opgroeien in deze snelle en vluchtige wereld geen evidentie. Dan scheelt het heel wat als je met je kind geregeld een goed gesprek kunt aangaan. Alleen ervaren jongeren dat vaak als gezeur … en hoeveel impact heb je als ouder dan ècht? De NLP Summercamp maakt de thema’s die leven bij ouders en kinderen op een heldere manier bespreekbaar.

NL 

Feedback is een geschenkop maat opleidingen

Waarderende en ontwikkelingsgerichte feedback geven is een kunst. Een kunst die iedereen kan leren en die een grote impact heeft op al je relaties. Kortom, verander vandaag je manier van feedback geven en ontvangen en pluk morgen al de resultaten.

NL  FR  EN 

Teamwerk

Teamcoaching, Teambuilding, Teamevents, Team management

Teamcoaching - opleiding tot teamcoachopen opleidingen/op maat opleidingen

Dit is voor ons de essentie van teamcoaching: het faciliteren van teams zodat ze zelf kunnen bouwen aan een performantere samenwerking. Wij doen dit via gepaste interventies die ervoor zorgen dat boven water komt hoe teamleden ongewild en onbewust een ongewenste situatie in stand houden.

NL  FR  EN 

Ik zoek advies over…

Feedback- en coachingcultuur

Het strategisch inzetten van coaching en feedback draagt bij tot een open cultuur waarin mensen zich beter in hun vel voelen en minder beïnvloed worden door te stressvolle situaties. Leidinggevenden die én open feedback geven én coachingvaardigheden inzetten stralen meer credibiliteit uit. Dit maakt dat zij meer bestand zijn tegen de enorme complexiteit en de vele en soms tegenstrijdige invloeden van buitenaf.

Meer info


Blended learning projects design

Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat werknemers voor 70% leren tijdens hun job. 20% van hun tijd leren ze op informele wijze en 10% via training. Bovendien is het zo dat trainees maximaal 10% van de inhoud van een training onthouden en eventueel ook toepassen. Willen we het rendement van een opleiding vergroten, dan is een noodzaak om manieren te vinden om het geleerde te verankeren in de praktijk. Onze strategie hiervoor: blended learning opleidingstrajecten, waarbij het leerrendement stevig verhoogd wordt.

Meer info


Vitaliteit & Burn-out preventie

De wetgeving voor preventie op het werk tegen burn-out verplicht werkgevers om de psychosociale risico's te analyseren en om een preventieplan op te stellen. Wij staan klaar om jou daarin met raad en daad te begeleiden, zodat we samen een aanpak naar welzijn creëren.

Meer info


Gebruik van tools

  • 360°Feedback questionaires
  • Value based assessment (Barrett)
  • Leadership competencies
  • Talent questionaires
  • Strength based
  • Insights team profiles
  • Insights 360°
  • Self assessment
  • Enneagram supervisie
  • Deep dive supervisietraject

Meer info


RAP

Het thema ‘langdurige ziekte’ is nog steeds brandend actueel. Heel wat werknemers -en dus ook werkgevers - worden geconfronteerd met een langdurige uitval. De ‘fall out’ leidt nogal eens tot ‘fade out’ en de drempel om terug contact op te nemen, laat staan om te re-integreren, wordt voor beide partijen zeer hoog.

Meer info


Succesverhalen


Bpost: investeren in interne coaches rendeert

De vraag: verhoog het leerrendement van opleidingen en zorg dat het geleerde wordt toegepast

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

VDAB investeert in coachende vaardigheden voor al haar leidinggevenden

De vraag: leidinggevenden leren hoe ze coachende vaardigheden spontaan kunnen inzetten, als basisattitude

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Boss Paints en “NLP in business”, een verhaal van leiderschap en communicatie

De vraag: via open feedback de talenten van de medewerkers tot ontplooiing laten komen.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Stedelijk Onderwijs Antwerpen bereidt haar kandidaat-directeurs voor op leidersrol

De vraag: kandidaat-directeurs voorbereiden op hun rol als “leider”

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Volwassenenonderwijs – teamcoaching en leidinggeven bij verandering

De vraag: teams snel effectief en efficiënt laten functioneren en beter leiding geven bij verandering

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

AXA: Het scheppen van een cultuur van continue verbetering

De vraag: de culturele verandering bevorderen om eigenaarschap, leiderschap, empowerment en aansprakelijkheid te stimuleren en continue vooruitgang te boeken

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Bpost: Loopbaancoaching voor statutairen en niet-statutairen

De vraag: medewerkers helpen de juiste keuzes te maken door mensen bij de reorganisatie te begeleiden bij het solliciteren naar een andere job binnen of buiten bpost.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN

Bpost: Via coaching de maturiteit van teamleaders verhogen

De vraag: de maturiteit van de eerstelijnsteamleaders verhogen.

Het resultaat?

LEES EN LUISTER NAAR HET VERHAAL ALLE VERHALEN
 Levenswiel

Levenswiel

Marleen Boen, Katrin Van Bladel & Annelies Quaegebeur

Ontdek je waarden als sleutel tot bewuste loopbaan- en levenskeuzes

Lees er alles over