Algemene voorwaarden

Hierna volgen de algemene voorwaarden die gelden m.b.t. uw inschrijving voor een open opleiding:

 1. Uw inschrijving wordt definitief van zodra u een bevestigingsmail van uw inschrijving ontvangen hebt.
 2. Wij bevestigen de inschrijving schriftelijk.
 3. Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer u niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt het cursusbedrag niet aangepast en zal er ook geen terugbetaling gebeuren, wat ook de reden moge zijn.
 4. Als de deelnemer wegens heirkracht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring The Coaching Square BVBA is hiervoor vereist.
 5. The Coaching Square BVBA heeft steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en het volledige cursusbedrag wordt dan teruggestort.
 6. Het volledige cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de opleiding. Enkel wanneer er een expliciete, schriftelijke toestemming is van The Coaching Square BVBA kan hiervan afgeweken worden.
 7. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
 8. Ingeval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan The Coaching Square BVBA gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, dient u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag te betalen. Als het 30 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. U kunt wel een andere deelnemer laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere training.

Hierna volgen de algemene voorwaarden die gelden m.b.t. uw inschrijving voor een event:

 1. Uw inschrijving wordt definitief van zodra wij het inschrijvingsformulier ontvangen hebben.
 2. Wij bevestigen de inschrijving via mail.
 3. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
 4. In geval van annulering door de deelnemer dient dit via mail aan The Coaching Square gemeld te worden. Wanneer deze melding ons een dag voor het begin van het event bereikt, hoeft u geen annulatiekosten te betalen. Bij onvoorziene omstandigheden kan u de dag zelf annuleren of een andere deelnemer laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere event, indien niet betaald u een annuleringskost van 100% ongeacht TCS Community-lid of niet.

Deel deze pagina: