Home » Blog » Echt leiderschap in dienst van mens en maatschappij

Echt leiderschap in dienst van mens en maatschappij

De demografische tendensen liegen er niet om – talent wordt schaars en zal in de komende jaren schaarser worden dan kapitaal. Dit vereist een andere manier van leiding geven en leiderschapsvaardigheden die het managen van processen overstijgen. Zo zal bijvoorbeeld het principe “Kennis is mijn macht” jou als manager of leidinggevende niet meer zo behulpzaam zijn. Welke attitudes en vaardigheden ontwikkel je dan wel best om een mensgericht leider te zijn die deze nieuwe uitdagingen durft en kan aangaan?

1.   Talent en potentieel maken het verschil in de ‘Human Age’
Onze samenleving gaat door een periode van transitie. De sociale en economische wetten en waarden die de samenleving van de 20ste eeuw geleid hebben, staan onder druk. Marc Luyckx, futuroloog, spreekt op Youtube over de “Paradigm shift”. Het is niet langer de massaproductie, het kapitaal en de kwantiteit die de economie aandrijven. Het is vooral het menselijk potentieel dat de échte motor van de economische ontwikkeling is en de toekomst van de wereld in handen heeft. Jeffrey A. Joerres, Executive Chairman en voordien CEO van Manpower Inc. stelt het scherp wanneer hij zegt: “A new era is upon us. The Human Age – when optimizing human potential will be the single most important determinant of future business success and growth – will require business and government leaders to re-examine how to unleash and leverage human potential in an increasingly volatile and shifting world.” 

We hoeven nog maar te kijken naar het aantal babyboomers dat de komende jaren met pensioen zal gaan. Daardoor zal er een tekort aan talent ontstaan op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat oudere werknemers langer zullen moeten werken en dat organisaties manieren dienen te vinden om het potentieel van jongere werknemers versneld te ontwikkelen. Hierdoor worden individuen uitgedaagd om een lerende attitude te ontwikkelen die ervoor zorgt dat ze blijven groeien en hun potentieel blijven ontwikkelen gedurende hun hele loopbaan. 

De mens in de organisatie denkt anders dan 50 jaar geleden: nu bepaalt het individu graag zelf waar, wanneer en hoe hij wenst te leven en te werken. 

Wat kenmerkt de ‘Human Age’ nog in vergelijking met hoe het gisteren was?

Gisteren

 • Industriële & technologische revolutie
 • Macht bij werkgevers
 • Geslotenheid en afscherming
 • Beveel en controleer
 • Kapitalisme
 • De job voor het leven
 • Werken voor een organisatie
 • Recruteer macht
 • Oordelende attitude

Morgen

 • Mensgerichte maatschappij - ‘human age’
 • Talentisme
 • Macht bij getalenteerd individu
 • 10 tot 15 jobs tegen je veertigste
 • Werken met een organisatie
 • Transparantie en openheid
 • Recruteer passie
 • Coach en ontwikkel
 • Lerende attitude

Op het vlak van people management en hoe we omgaan met onszelf en met anderen zien we dat er zich dus een fundamentele verandering opdringt. Het volstaat niet langer om processen te managen, we dienen verbinding te kunnen creëren met mensen, appèl te kunnen doen op hun potentieel en te kunnen luisteren en coachen. De manager van morgen dient ook het antwoord te vinden op de vraag: “waarom doen we dit?”.


2.   Wat houdt mensgericht leiding geven in?
Leiders en managers van organisaties nemen dus best hun leiderschap qua attitude en gedrag onder de loep indien ze het optimale klimaat willen creëren voor het menselijk potentieel in de organisatie. 

Dit zijn enkele elementen van mensgericht leiding geven waar je als leidinggevende kan op letten: 

 • Ontwikkelen van het zelfbewustzijn en zelfwaardering
 • Echtheid (authenticiteit)
 • Lerende attitude
 • Verbinding
 • Transparantie
 • ....

Hierna gaan we iets meer in detail op een aantal van deze elementen in. We geven jou telkens ook tips en reflectievragen mee zodat je voor jezelf kan beginnen uitmaken in welke mate je al een mensgericht leider bent.

Download onze volledige white paper en ontdek of jij een mensgerichte leider bent! Of ga op avontuur in onze opleiding over echt leiderschap!

Deel deze pagina: