Home » Blog » Stress en burn-out in stand houden of kiezen voor veerkracht en vitaliteit?

Stress en burn-out in stand houden of kiezen voor veerkracht en vitaliteit?

Neen, het zijn niet de 'zwakke vogeltjes' die een burn-out krijgen! Meestal gaat het om zeer gedreven en enthousiaste mensen, met zin voor verantwoordelijkheid. Net die mensen die je echt in je organisatie wil! De wetgeving voor preventie op het werk tegen burn-out verplicht werkgevers om de psychosociale risico's te analyseren en om een preventieplan op te stellen. Welke acties kan je nemen op korte en lange termijn? Hoe kan The Coaching Square jou daarin ondersteunen?

Eerste stappen om burn-out te voorkomen
Burn-out is in grote mate werkgerelateerd. Het is echter niet zozeer de hoeveelheid werk of de intensiteit op zich die tot burn-out leidt. Burn-out wordt ook uitgelokt door je perceptie op je werklast, de impact die je hebt op de situatie, de hulpbronnen die je kan inzetten, de steun die je ervaart en de mix tussen spanning en ont-spanning. Het spreekt voor zich dat ook je privé- leven en je stemming beïnvloeden hoe je met moeilijke situaties omgaat en of ze tot wel of niet tot burn-out leiden.

Hierna zetten we een aantal eerste concrete acties op een rij die je op korte termijn kan toepassen om burn-out te vermijden. Hoe kom je én tot innerlijke rust én tot die ‘drive’ in je leven? Op sommige van deze acties gaan we verder in dit document dieper in zodat je ook kan zien welke acties je op langere termijn kan nemen. 

Actie 1: Durf je stressoren en hun effect op jou onder ogen zien
Het is pas indien je inzicht hebt in de ins en outs van stress en burn-out, dat je ook gericht actie kan ondernemen en burn-out kan voorkomen.

  • Waaraan kan je een burn-out herkennen? Wat zijn fysieke, mentale en emotionele signalen?
  • Wat zijn de mogelijke oorzaken? Liggen de oorzaken buiten jou (de omstandigheden, de anderen ...) of in jou (bijvoorbeeld je perceptie over de situatie of je gedachten)? Waar kan je zelf iets aan doen?
  • Welke stappen kan je als medewerker, leidinggevende of HR-verantwoordelijke effectief zelf nemen om chronische stress en burn-out te vermijden?
  • Hoe werkt stress? Hoe ga je ermee om?

Maak een lijst met de factoren die jou stress bezorgen en situaties die jou energie kosten. Duid aan of het om een interne (in jou) of externe (buiten jou) factor gaat. Geef elk van deze situaties een score van 1 tot 10, waarbij 10 wil zeggen dat deze situatie jou zeer veel stress bezorgt. Schrijf er tevens bij waaraan je herkent dat je onder stress staat, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak.

Geleidelijk ga je zo patronen herkennen. Durf ze onder ogen te zien. Dan kan je kijken of je er op een andere manier kan mee omgaan.


Actie 2: Durf echt feedback geven en ontvangen en voel je veilig
Hoe kijk jij naar feedback en waardering? Neem je feedback persoonlijk of negatief op? Durf je complimenten geven? Durf je de waardering die anderen je geven echt horen en laten binnenkomen? Welke waardering geef je jezelf?

Echt feedback leren geven en ontvangen draagt ertoe bij dat je kan luisteren zonder dat je je persoonlijk aangevallen voelt. Hierdoor daalt je stressniveau en vermijd je een burn-out.

Dit is een belangrijke stap om in de organisatie naar een open feedbackcultuur te evolueren. Je ervaart dan dat problemen in alle veiligheid bespreekbaar zijn, dat stress en burn-out niet langer taboe zijn en dat er betrokkenheid is.

Wil je meer weten over de effecten van ontwikkelingsgerichte feedback op het voorkomen van burn-out? Lees dan zeker de tekst over ontwikkelingsgerichte feedback. 


Actie 3: Kies voor jezelf en de mindset die jou daarbij helpt
In individuele coachings neem je samen met een coach je mindset — je manier om naar het leven en stressvolle situaties te kijken — onder de loupe. Je gaat aan de slag met je overtuigingen die maken dat je je ‘vastgezet’ voelt in een situatie. Je gaat op zoek naar manieren die toelaten om het niet te ver te laten komen, om de batterijen terug op te laden en om te onstpannen. Je werkt rond bewustwording van denkpatronen, kijkt naar je perceptie over je werk, je leert gevoelens benoemen en duurzame keuzes maken. Je leert zien wanneer je nee kan zeggen, wanneer je over je grenzen gaat en hoe je je grenzen kan respecteren. Je leert beseffen dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat het ok is om vakantie te nemen en aan jezelf te denken.

Kortom, de coach faciliteert jouw groeiproces. Coaching doet namelijk een beroep op het reeds aanwezige potentieel en bevordert de zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid.

Coaching zorgt tevens voor perceptieverruiming. Het is de intentie dat mensen meer opties zien en dat ze op een andere manier keuzes maken die naadloos aansluiten bij wat zij écht willen realiseren in het leven.


Download onze volledige white paper en ontdek wat je kan doen om burn-out te voorkomen, als individu en (als HR) voor je organisatie. Of ontdek onze Blossom over burn-out preventie coaching!

Deel deze pagina: