Het enneagram, een enorme hulpbron in je leven, ook in coachings

C-Vitamine: Coachen met het enneagram

Het Enneagram geeft een bijzonder nauwkeurige uiteenzetting over het karakter, het gedrag en de relaties als mens. Het heeft als basis ‘de menselijke psyche’ en laat ons toe de drijfveren die ons aansturen met respect te beschrijven, met oog op ieders unieke karakter. Het geeft aan wat onze overeenkomsten en wat onze verschillen zijn en hoe ieder van ons omgaat met perfectie, liefde, succes,creativiteit, kennis, eerlijkheid, optimisme, moed en acceptatie.

Wat leer je tijdens deze training?

 • Je ontdekt en verkent het enneagram.
 • Je leert mensen interviewen om te komen tot hun persoonlijke typologie.
 • Je leert het enneagram toepassen in je eigen praktijk.
 • Via het Enneagram ontdek je je eigen type en het type van de andere mensen in je omgeving, waardoor dit een enorme hulpbron wordt in je communicatie met die persoon (woordgebruik en lichaamstaal) en dit zowel in bedrijfssituaties als in relaties.
 • Als je kan inspelen op de aandachtspunten van iemand begrijp je dat "positieve evolutie" een evidentie wordt.
 • Bij het hanteren van conflicten levert kennis van het Enneagram je als leidinggevende de kans om je gespreksstrategie voor te bereiden.
 • Het Enneagram biedt ons een uitzonderlijke mogelijkheid tot zelfontplooiing en is aldus een zeer degelijke basistool in coachingsituaties.
 • Je bent leidinggevende en wil jezelf en je medewerkers beter begrijpen via het enneagram en daardoor doelgerichter kunnen leidinggeven
 • Je wenst meer inzicht in zichzelf en je wil bewust evolueren
 • Je werkt als coach en je wenst het Enneagram te gebruiken voor jezelf en voor je coachees
 • Basis debrief Enneagram (Testing + 2 x 2u debrief/bespreking) > €1.150€ (excl.btw.) (KMO Portefeuille mogelijk)
 • Enneagram Deep Dive Supervisietraject (Testing + 2 x 2u debrief/bespreking + 2 x 1,5u coaching op Ennea-ontwikkelpunten) > €1.600 (excl.btw.) (KMO Portefeuille mogelijk)

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

 1. Prijs Opleiding C-Vitamine: Coachen met het enneagram | 2d : €  720 (+ 21% BTW)
 2. Inclusief catering + locatie € 120 (+ 21% BTW) & exclusief BTW

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: