Wil jij professioneel coach worden?

Word professioneel gecertificeerd coach.Het ROOT-GROW-progamma is de kortste weg naar certificatie bij de International
Coach Federation (ICF) op basis van 11 vastgelegde coachcompetenties.

 • Wil je het beroep van coach uitoefenen, als interne of externe coach?
 • Heb je al coachingservaring en wil je extra expertise of verdieping?
 • Wil je als manager of leidinggevende coachende vaardigheden en attitudes inzetten?


Als startende én als ervaren coach vind je bij ons je gading, of je nu als externe coach aan de slag wil, als interne coach binnen je bedrijf of indien je als leidinggevende of manager kiest voor een coachende aanpak.

Kies voor een kwalitatieve opleiding die beantwoordt aan volgende criteria:

 • Je hebt direct toegang tot certificatie bij de International Coach Federation (ICF), de grootste en oudste coachfederatie wereldwijd. Je credibiliteit neemt zienderogen toe.
 • Je maakt je de 11 ICF coachcompetenties eigen.
 • Je bouwt aan je attitudes als coach.
 • Je groeit zelf als persoon.
 • Je krijgt ondersteuning in je persoonlijke ontwikkeling, o.a. via intervisie en supervisie.
 • Je wordt opgeleid en begeleid door professionele ICF-gecertificeerde coaches (minstens niveau PCC) met jarenlange ervaring in coaching en in het opleiden tot coach.
 • Je leert vooral door het zelf te ervaren en zo de theorie te staven.
 • Verschillende werkvormen spelen in op ieders behoefte en wisselen mekaar af.

Certificering en kwalificatie van coaches zijn een manier om het kaf van het koren te scheiden. Dit is belangrijk indien je coaching in bedrijven structureel wil inzetten als strategische business tool. Enkel dan bereik je duurzame resultaten. Onze opleidingen voor de startende en de ervaren coach beantwoorden aan deze criteria.


HEB JE NOG GEEN ERVARING MET COACHING EN WIL JE ICF-GECERTIFICEERD COACH WORDEN?

Ons ROOT-GROW-programma is de kortste weg naar ICF-certificatie.

Het ROOT-GROW-progamma is de kortste weg naar certificatie bij de International Coach Federation (ICF) op niveau van ACC (Associate Certified Coach) of PCC (Professional Certified Coach). Je hoeft dan immers geen afzonderlijk examen bij de ICF af te leggen. Tijdens deze door de ICF geaccrediteerde coachopleiding (ACTP – Accredited Coach Training Program) werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en bouw je aan je vaardigheden en attitudes als coach op basis van de 11 coachcompetenties, zoals vastgelegd door de ICF. Zo activeer je zowel je eigen groei als die van anderen.


START MET DE ROOT
De ROOT is het eerste deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW. Je ontdekt er wat coaching is, je scherpt je coachingvaardigheden aan en je leert coachen i.f.v. gedrags- en attitudeverandering en ontwikkeling van competenties.
Ook indien je je als manager of leidinggevende een coachende aanpak wil eigen maken, is deze ROOT-opleiding een echte aanrader. Wil je meer gedetailleerde informatie over deze opleiding? Klik dan door op de ROOT iets lager op deze pagina.

GA VERDER MET DE GROW
Tijdens dit tweede deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW verfijn je je coachingattitudes en technieken. Je richt je op coachingtrajecten waarbij de persoonlijkheid van de coachee wordt benaderd via zijn overtuigingen en waarden. Wil je meer gedetailleerde informatie over deze opleiding? Klik dan door op de GROW iets lager op deze pagina.


STAP IN VIA DE GROW WARM UP
Heb je al ervaring in Transactionele Analyse, psychologie, coaching of therapieën en wens je in te stappen in één van onze trajecten? Na een intakegesprek en het screenen van je competenties, volg je de GROW WARM UP, een verkort doch intensief programma dat je voorbereidt op de GROW. Ontdek hieronder alles over de GROW WARM UP: de aanpak, het programma, de prijs én de link naar de data van de ROOT-opleidingen waaruit jij 4 data pikt in afspraak met één van onze coaches tijdens een intakegesprek. Lees meer over instappen via de GROW WARM UP


WIL JE EEN COACHENDE AANPAK ALS LEIDINGGEVENDE OF MANAGER?

Als leidinggevende of manager leer je tijdens de ROOT-opleiding de knepen van het coachingvak.

Ook leidinggevenden hebben er baat bij om coachende vaardigheden en attitudes in te zetten om de overgang van directief naar transformatief leiderschap in goede banen te leiden. We kunnen zeggen dat leidinggevenden die coachen echt succes boeken. Download ook de white paper en verneem er meer over.

Wist je dat je een cadeaubon van 250,00 euro krijgt wanneer iemand zich inschrijft voor de ROOT en jouw naam als referentie vermeldt? Je kan deze gebruiken voor de Starlight en C-Vitamines (niet voor Root, Grow, Bloom, Blossom).

ROOT

Open opleiding Op maat

De ROOT is het eerste deel van ons ACTP-opleidingsprogramma ROOT-GROW. Je ontdekt er wat coaching is, je scherpt je coachingvaardigheden aan en je leert coachen i.f.v. gedrags- en attitudeverandering en ontwikkeling van competenties.Meer info over ROOT

GROW

Open opleiding Op maat

Deze GROW© coaching-opleiding richt zich naar coaches die reeds een opleiding volgden in coaching en reeds praktijkervaring hebben opgedaan. De GROW is deel 2 van ons ACTP programma “ROOT-GROW” dat u naar ICF-certificatie leidt op het niveau van ACC of PCC, zonder nog een afzonderlijk examen te moeten afleggen bij het ICF.

Meer info over GROW

GROW WARM UP

Op maat

Wat leer je tijdens deze GROW WARM UP-opleiding?

Je verfijnt je coachende attitude zodat je klaar bent voor de integratie-oefening op het einde van de ROOT-opleiding.

Je verruimt je toolbox om klanten te begeleiden naar het maken van bewuste keuzes, zelf oplossingen te vinden en daadwerkelijk actie te
ondernemen.

Je kan klanten en medewerkers coachen naar competentieontwikkeling en beïnvloeding van hun werkcontext.

Meer info over GROW WARM UP

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: