Bereid je voor op de GROW

GROW WARM UP

Wat leer je tijdens deze GROW WARM UP-opleiding?

Je verfijnt je coachende attitude zodat je klaar bent voor de integratie-oefening op het einde van de ROOT-opleiding.

Je verruimt je toolbox om klanten te begeleiden naar het maken van bewuste keuzes, zelf oplossingen te vinden en daadwerkelijk actie te
ondernemen.

Je kan klanten en medewerkers coachen naar competentieontwikkeling en beïnvloeding van hun werkcontext.

Aanpak

 • Tijdens een intake-gesprek doen we een competentiescreening. We bepalen welke jouw sterke punten zijn en welke aspecten je nog wil verstevigen. Op basis daarvan stippelen we jouw traject uit en weet je welke specifieke modules van de ROOT je zal volgen, met een maximum van 4 dagen.
 • Het GROW WARM UP-opleidingsprogramma loopt tegelijkertijd met een ROOT-programma. Je neemt zeker deel aan dag 1 (opstart) en dag 9 (competentiescreening) van het ROOT-programma.
 • Je sluit je aan bij de ROOT-oefengroepen en de supervisies en engageert je om een deel van de ROOT-opleiding door zelfstudie te activeren.
 • Je hebt ook recht op 2 x 2 uur persoonlijke coaching.
 • al een basisopleiding met specifieke coachingtechnieken hebt gevolgd zoals NLP, Gestalt, Transactionele Analyse, Counseling, Psychologie, …
 • al bepaalde communicatievaardigheden onder de knie hebt.
 • 5 lesdagen
 • 1 certificatiedag
 • 4u coach-the-coach
 • 8u groepssupervisie
 • Competentie screening

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

 1. Prijs Opleiding GROW WARM UP | 5d + 2.5d : €  3915 (+ 21% BTW)
 2. Inclusief catering + locatie € 415 (+ 21% BTW) & exclusief BTW

Downloads

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: