Systemisch werk herstelt de flow in leiderschap met high performance als resultaat

Systemisch coachen & managen van individuele & organisatietransformaties: basisprincipes

In de organisaties van vandaag neemt de snelheid van veranderingen alsmaar toe. De digitalisering heeft een enorme impact en de complexiteit van beslissingen wordt alsmaar groter. Managers en leiders in organisaties merken dat de impact van beslissingen vaak moeilijk voorspelbaar is omdat de samenhang tussen zoveel verschillende elementen niet langer logisch en lineair zijn. Alles is verbonden met alles en vaak komen onverwachte gevolgen te laat tot uiting. Om als leider staande te blijven in de huidige maatschappij is het niet langer voldoende om persoonlijke vaardigheden aan te scherpen en doelstellingen, waarden, visie en missie helder te krijgen. Het belang van systemisch werk in organisatie-ontwikkeling is daarom bijzonder groot.

Wat is systemisch werk?

Elke organisatie is een systeem waarin verschillende elementen met elkaar verbonden zijn.   Een verschuiving in het systeem heeft bijvoorbeeld impact op één element, en heeft tegelijk vaak onverwachte gevolgen voor een ander element. Met andere woorden, als één element verplaatst in een organisatie, verplaatst de rest automatisch mee: het systeem zoekt naar een nieuw evenwicht. Krijg je als coach of leider inzicht in de onderlinge samenhang en patronen, dan kan je dus sneller, flexibeler en doelgerichter inspelen op veranderingen in complexe situaties. 

Door deze situaties ruimtelijk en visueel voor te stellen, ontstaan duidelijke en praktische inzichten in business-vraagstukken. Hierbij worden logisch gezond verstand, fysische gevoelens en fysieke sensaties aangeboord met als doel het herstellen van een dynamisch, systemisch evenwicht. Effecten zijn een verruimd multi-dimensionaal begrip van de onderlinge verbanden, alignering van hoofd, hart en buik bij business-beslissingen, het steviger opnemen van de leidersrol en duurzame transformaties met de gewenste doelgerichte impact. Kortom: de vertaling naar concrete acties in de praktijk komt met systemisch werk vloeiender tot stand dan wanneer we blijven vastzitten in onze lineaire denkkaders. 

 • De basis van het systemisch coachen en managen in de onderstroom
 • Nieuwe werkmethodologieën voor het creëren dan wel het aanboren van het systemische veld om dan systemisch te luisteren en waar te nemen.
 • Eenvoudige interventies die grootse effecten creëren waardoor transformatie werkelijk mogelijk wordt
 • Bestaande, verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar, coachbaar en daarna hanteerbaar maken en zo anderen naar een hoger niveau van empowerment en zelfvertrouwen brengen
 • Inzicht krijgen in de patronen en verstrikkingen van de leiderschaps- en organisatiesystemen 
 • Dynamisch evenwicht laten ontstaan in een organisatie volgens systemische wetmatigheden
 • Inzicht in de rollen van een organisatie en bijhorende plek van oprichter, managers, medewerkers, klanten…
 • Inzicht in de orde in het systeem: rekening houdend met hiërarchie, anciënniteit en competentie
 • Evenwicht herstellen tussen geven en nemen (zaken zoals overtime, burnout, betalen naar inzet en bijdrage, …)
 • Helder krijgen van purpose, de reden van bestaan, de missie, de waarden, de ziel van de organisatie, de cultuur en het respect hiervoor
 • Je bent manager of coach en loopt soms vast in het vraagstuk van je cliënt
 • Je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling
 • Je wilt je differentiëren van andere managers en coaches door systemisch werk aan je toolbox toe te voegen
 • Je wilt dieper inzicht krijgen in de dynamieken die spelen in de onderstroom zowel in het leven van mensen als ook in dat van hun organisatie
 • Je wilt tools waarmee je je huidige werk kan verbinden met de systemiek en werken op de systemische laag
 • Je wil samen met je cliënt of collega de huidige hardnekkige vraagstukken aanpakken

BLOK 1: Systemische Interventies & Constellaties

 • Systemen en hun impact op transformaties in organisaties
 • Constellaties als ruimtelijke voorstelling van het organisatievraagstuk: vergroot het bewustzijn
 • Systemische competenties: attitude & systemisch waarnemen
 • Systemische wetmatigheden & theoretische achtergrond
 • Innerlijke alignering en zelfbewustzijn: hoofd-hart-buik
 • Innerlijke alignering en systemisch werk in organisaties

BLOK 2: Systemische toepassingen in professionele en organisatievraagstukken

 • Opstellingen en systemische wetten in organisatie-casussen
 • Persoonlijk disfunctioneren en signaalfunctie van het systeem
 • Systemische benadering van beslissingsprocessen
 • Systemische benadering van persoonlijke professionele vraagstukken
 • Systemische wetmatigheden in organisaties

BLOK 3: Systemische impact van het familiesysteem in het bedrijfsleven

 • Basisbegrip familiesystemen
 • Verschil tussen familiesystemen en organisatiesystemen
 • Leiderschap en systemische impact
 • Praktijkvoorbeelden en case studies
 • Link tussen organisatievraagstukken en systeem van oorsprong
 • Impact van het familiesysteem op het professionele functioneren

In deze training is het materiaal waarmee je werkt je eigen praktijk. Als deelnemer maak je kennis met je eigen systemiek. 

We zetten volgende methodieken in:

 • Een mix van theorie, oefeningen en opstellingen
 • Techniek en interventies: de ademhaling, hulpbronnen, patroon- en dynamiekherkenning en vele verschillende werk- en interventievormen
 • Systemische interventies: coaching 1 op 1, team- en groepsinterventies
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van klantcases en/of inbreng eigen (organisatie)thema’s
 • Voorbereide home joy (film, tekst, vragen, opdrachten)

In de ‘Experience Seminars: Systemische Constellaties’ willen we je systemisch werk aan de lijve laten ondervinden op basis van reële cases. Je kan dus zelf een case indienen of deelnemen in de case van iemand anders - beiden zijn bijzonder inzichtsvol. Bij systemisch werk gaat de klant zijn innerlijke beeld van het organisatievraagstuk fysisch neerzetten in de ruimte. Het kan gaan om een beslissingsvraagstuk, een doelstelling op vlak van business, teamontwikkeling of persoonlijk leiderschap, … Hierdoor worden meteen de verbanden en ‘zwakke punten’, remmingen en blokkades van het beeld duidelijk. Tegelijk kunnen we ook test runs doen, zodat de patronen, onderlinge verbanden en invloeden zichtbaar worden alsook de keuze en structuur van het systeem in een dynamische balans.

Kom professioneel in je kracht en verruim je bewustzijn!

PRAKTISCH:

 • Data: zie kalender
 • 1 seminar met eigen case inbegrepen in opleidingsprijs 
 • Telkens op woensdag, vrijdag of zaterdag
 • 4 tot 5 casussen per opstellingsdag
 • Je krijgt een goed overzicht van systemisch denken, systemisch waarnemen en de systemische dynamieken en hoe deze in relatie staan tot elkaar
 • Je systemisch denken en waarnemingsvermogen over leiderschap, organisatieontwikkelingen en de impact daarvan wordt verruimd en verder verscherpt
 • Je toolkit wordt gevuld met nieuwe interventies, opdrachten en mogelijkheden die je aanpak en de groei van je cliënten bevorderen
 • Je krijgt een goed begrip van hoe je via de systemische benadering verborgen dynamieken en verstrikkingen in je managen of coaching kan integreren
 • Je maakt kennis met een methodiek om inzicht en oplossingen te vinden die niet bereikt kunnen worden door denken alleen
 • Je leert hoe je voor je cliënt de systemische intelligentie (S.I.) kan laten groeien
 • Je krijgt een veilige ruimte en peer group om over je specifieke coaching- en businessproblematiek te reflecteren
 • Je ervaart een veilige leeromgeving om middels ervaringsgericht leren je persoonlijke presence verder te versterken
 • Je ontdekt een holistische aanpak van een complexe problematiek die goed is toe te passen in verscheidene settings en makkelijk te vertalen is naar de praktijk van alledag 
 • Je krijgt inzicht in uitdagende business- en privé-vraagstukken die veel energie opslokken en waar je eerder geen vat op leek te krijgen
 • Je krijgt greep op de onderstroom

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Open opleidingen Systemisch coachen & managen van individuele & organisatietransformaties: basisprincipes

 1. Prijs Opleiding Systemisch coachen & managen van individuele & organisatietransformaties: basisprincipes | 6d : €  2300 (+ 21% BTW)
 2. Exclusief catering + locatie € 435 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
wo 29/04/2020 vr 28/08/2020 6d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
blok 1 dag 1 wo 29/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 1 dag 2 do 30/04/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 2 dag 1 ma 29/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 2 dag 2 di 30/06/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 3 dag 1 do 27/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
blok 3 dag 2 vr 28/08/2020 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: